”Det är stimulerande att få vara med och skapa det nya EVRY”
21 Nov 2016 kl: 00:00

”Det är stimulerande att få vara med och skapa det nya EVRY”

Vi befinner oss just nu i början av den digitala omvandlingen. Alla branscher kommer att gå igenom stora förändringar. IT-tjänsteföretaget EVRY:s mål är att vara en partner som kan identifiera nya affärsmodeller och digitala konkurrensfördelar och förverkliga dem tillsammans med sina kunder.

– Denna omvandling öppnar nya stora karriärmöjligheter för våra medarbetare, säger Trond Vinje som är EVP Human Resources på EVRY. Företaget ägs sedan 2015 av det brittiska riskkapitalbolaget Apax.

– De nya ägarna och nytt management har tillfört företaget energi och helt nya visioner och planer för framtiden. Vi har transformerat EVRY till att arbeta oss uppåt i värdekedjan, säger Trond och berättar att en viktig del av omgörningen handlar om att bli mer och mer kundorienterade.

Spännande partnersamarbeten

EVRY har även ingått flera spännande partnerskap för att kunna erbjuda strategiska och operativa helhets-åtaganden. Företaget accelererar den pågående moderniseringen av sina infrastrukturtjänster, vilket innebär betydande investeringar i både teknik och miljökompetens.

– Som en del av accelerationen har vi tecknat ett unikt långsiktigt samarbete med IBM när det gäller molnteknik. Samtidigt har vi startat EVRY Strategic Design Lab i Stockholm i samarbete med Method, en ledande designbyrå i London, New York och San Francisco.

Ny kompetens rekryteras

Digitaliseringen är en central punkt på agendan hos kunderna och där vill också EVRY vara. Därför strävar de uppåt i värdekedjan. Som ett resultat av detta rekryteras ständigt ny kompetens.

– Vi rekryterar personer som ger oss tillgång till ny teknologi och nya lösningar. Det handlar ofta om unga personer och vi anställer gärna nyutexaminerade eller personer som bara har jobbat några år. Parallellt med det anställer vi även tung arkitekturkompetens som har bred erfarenhet från IT-industrin samt gärna från den bransch som de ska arbeta med. Exempelvis är vi starka inom finansindustrin och då rekryterar vi gärna därifrån.

Mitt i en transformering

EVRY är inne i en spännande resa just nu och ur ett nordiskt perspektiv är man en stor aktör och en viktig arbetsgivare. Konkurrenterna är globala och det finns en logik i att behålla det nordiska lokala perspektivet.

– Vi har många små regionkontor med lokal kännedom om marknaden. Samtidig är vi är mitt uppe i en transformering mot att bli ett stort nordiskt IT-företag. Transformeringen är förstås även krävande, men det är stimulerande att få vara med och skapa det nya EVRY. Det är bra för både kunderna och för medarbetarna. Det handlar om något mer än att bara optimera det finansiella resultatet.