“Det är dags för oss alla att ta ett större ansvar”
22 Maj 2017 kl: 00:00

“Det är dags för oss alla att ta ett större ansvar”

Rickard Johansson kom direkt till Alfa Laval efter ha tagit sin examen i bioteknik från Lunds tekniska högskola. Det var under en arbetsmarknadsdag som universitet anordnade som han fick upp ögonen för företaget, vars kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier – värmeöverföring, separering och flödeshantering.

– Det som först gjorde mig intresserad av Alfa Laval var att de, trots att företaget grundades så långt tillbaka som 1883, jobbar så hårt med innovation och utveckling. Jag gillade deras fokus på konstant förbättring, både när det gäller hållbarhet och kundens processer, säger han.

Minskar kundernas koldioxidavtryck

Rickards första roll på företaget var som orderhanterare och efter drygt ett år fick han möjligheten att börja arbeta mer mot den operativa inköpssidan. I dag är han Global Sales Manager för ett team på fyra personer som arbetar med affärsutveckling och support till företagets säljbolag inom värmeväxlingsindustrin.

– Vi arbetar framförallt med detaljerad processförbättring och energioptimering hos våra kunder. Våra produkter kan reducera mängden bränsle som används för elproduktion, där majoriteten i dag är fossila, och på så sätt minska kundens koldioxidutsläpp, berättar Rickard och tillägger:

– Vi deltar också i olika utvecklingsprojekt inom förnyelsebar energi tillsammans med våra kunder, genom exempelvis olika typer av partnerskap.

Att ta ansvar för sin omvärld

Med en ingenjörsexamen i bioteknik i bagaget var det lite av en slump att Rickard hamnade på marknadsavdelningen inom kraftindustrin. Men att han skulle söka sig till en arbetsgivare som tog ansvar för både miljön och sin omvärld var en självklarhet.

– Jag ser det som att vi har skadat och smutsat ner vår värld i ungefär 150 år och att det är dags för oss alla att ta ett större ansvar. Det måste börja hos arbetsgivaren och sedan gå ner på individuell nivå. För mig är det oerhört viktigt att arbeta på ett företag som delar mina grundvärderingar, det gör det lättare och roligare att gå till jobbet på morgonen.

Rickard berättar att något han uppskattar mycket på Alfa Laval är den affärsintegritet som präglar företaget. De arbetar för att hjälpa kunderna att nå deras miljömål.

– Vi arbetar aktivt mot bland annat korruption och barnarbete. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som handlar om allt från att bekämpa klimatförändringen till att skapa anständiga arbetsvillkor, bidrar vi till nio och jag tror säkert att vi snart kan komma upp till tio.