Den mest olycksdrabbade jobbdagen
27 Maj 2014 kl: 00:00

Den mest olycksdrabbade jobbdagen

Fall och felaktiga lyft ligger bakom de flesta arbetsplatsrelaterade skadorna. Många olyckor sker inom vården, där tisdagar är en särskild olycksdag. En spekulation till varför just tisdagar är en vanlig tillbudsdag är att många rutinåtgärder sker just då, särskilt sent på eftermiddagen. Rutinåtgärder kan bestå av exempelvis påfyllning av lager.

En orsak till arbetsskador kan vara ökad belatsning av stress, eftersom personal vid tidsbrist hellre lyfter själva än väntar på assistans. Så om det är tisdag och klockan börjar närma sig 14 – se till att hålla dig undan farliga platser och höga höjder.