”Den funktion jag sitter på gör mig verkligen till spindeln i nätet”
7 Sep 2016 kl: 00:00

”Den funktion jag sitter på gör mig verkligen till spindeln i nätet”

Berätta om din roll!

– Jag arbetar som Business Controller, primärt för eniro.se men också för flera andra varumärken. Dagarna här är otroligt varierande och kan innehålla allt från att delta i bokslut till att göra analyser och prognoser. Den rollen och den avdelning jag arbetar på är även ett rådgivande organ internt, vilket betyder att vi arbetar mot ledningen. Vi tittar, vrider och vänder på data för att kunna leverera underlag och rekommendationer. Vi deltar i olika business case för till exempel produkter och aktiviteter, samt följer upp kostnader för att se hur vi kan öka lönsamheten.

Vad gör Eniro till en spännande arbetsgivare?

– På Eniro är ingen dag den andra lik och det är ständigt nya spännande projekt på gång. Även om det tills viss del är återkommande arbetsuppgifter så är det ett otroligt varierande arbete. Det är också fantastiskt att kunna vara med och påverka samt förbättra, och bidra med beslutsunderlag som kan leda till åtgärder. Att dessutom arbeta i en teknikintensiv bransch med snabb utvecklingstakt är oerhört spännande.

Vad har varit dina drivkrafter i karriären?

– Att få finnas i hetluften där det händer mycket. Att kunna ha kontroll och möjlighet att påverka. Eniro ger mig detta – den funktion jag sitter på gör mig verkligen till spindeln i nätet, och jag har stor möjlighet att påverka, komma med egna idéer och ta egna initiativ, oavsett om det handlar om nya produkter eller hur man ska angripa nya frågeställningar och utmaningar. När jag väljer arbetsgivare är det inte bara viktigt att kunna tillföra något, utan även att jag har möjlighet att lära mig och utvecklas. Här lär jag mig nya saker varje dag. Den återkoppling jag får på min avdelning gör också att jag känner att jag tillför värde.

Hur ser karriär- och utvecklingsmöjligheterna ut?

– Vill man så kan man. Eniro är väldigt duktiga på att lyfta duktiga medarbetare, till exempel under möten, på intranät eller på aktiviteter som anordnas. Om man gör bra ifrån sig så finns alla möjligheter att befordras internt eller få större ansvar, likväl prova på andra områden och avdelningar än sin egen.

Hur underlättar Eniro för sina medarbetare att få balans i livet?

– Man kan planera sina dagar utifrån sitt eget livspussel. Behöver man arbeta hemifrån, eller gå tidigare någon dag så är det helt okej så länge man levererar i tid. Här gäller verkligen frihet under ansvar!