10 Maj 2012 kl: 00:00

”Den dagen jag gråter slutar jag”

« Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

Hoppa till:
Anna Johansson
Anna Nilsdotter
Anna Nilsson
Caroline Andersson
Caroline Jungsand

 

ANNA JOHANSSON, 31 år, vd, Drivhuset Borås

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Min största utmaning som chef i en liten organisation är att behålla kompetensen i företaget. Medarbetarna är avgörande för att våra mål ska nås och att jag kan driva en framgångsrik verksamhet. I organisationen finns det begränsningar och jag måste kunna erbjuda olika typer av karriärmöjligheter som stimulerar dem.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Jag är mest stolt över att organisationen under 2011 slog alla tidigare års verksamhetsresultat och mål samt att våra kunder var mycket nöjda med våra tjänster.  Är även stolt över att jag i mitt styrelsearbete under året har bidragit till att Drivhuset för första gången någonsin har kommit in i budgetpropositionen för 2012.

3. Vad gör du om tio år?

Oavsett om jag arbetar inom ett stort företag eller ett startupföretag så jobbar jag i en ledande position. Jag vill arbeta med strategiska frågor på ledningsnivå i ett företag där det finns utvecklings- och tillväxtpotential.

ANNA NILSDOTTER, 33 år, vice vd, Enact sustaniable strategies

1. Vilken är din största utmaning som chef?
– Att skapa tillräckligt utrymme för den strategiska och visionära delen av uppdraget.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
– Att Enact har anställt flera nya medarbetare bland annat från Nederländerna, Schweiz och Singapore vilket ger oss en väldigt internationell profil trots att vi är ett litet konsultbolag. Samt att vi har profilerat oss mycket inom frågor som rör mänskliga rättigheter och företagande, vilket är ett eftersatt område där få andra konsultbolag har kompetens trots att det är område som blir allt viktigare framöver.

3. Vad gör du om tio år?

– Jag fortsätter att jobba med det jag brinner för: att rädda världen och hålla på med ledarskap. Kanske genom smart och hållbart företagande – eller på något annat sätt.

 

ANNA NILSSON, 34 år, försäljningschef och tf chef customer service management, Tele 2

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Som försäljningschef är utmaningen att både skapa energi, förutsättningar, struktur och visioner för såväl individuell framgång som för teamframgång och inte minst för lönsamhet för Tele 2 Business. Det handlar helt enkelt om att få alla delar att växa, såväl personligt och lönsamhetsmässigt som marknadsmässigt.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Jag är otroligt stolt över att ha manövrerat flera ledarroller under året samtidigt som jag har gått in som ledare för ett nytt försäljningsteam och skapat stort förtroende hos mina medarbetare i den nya säljorganisationen såväl som hos kunder, trots en uppförsbacke. Mitt motto har varit att INTE vara ”säljkrokodil”, det vill säga att jag har försökt ha stora öron och liten mun. Det är svårt när man har mycket tankar ochidéer, men lönar sig i längden.

3. Vad gör du om tio år?
Om tio år jobbar jag fortfarande med både människor och resultat. Det är den svåra balansen mellan dessa viktiga parametrar som driver mig och skapar ny energi hos mig så att jag kan ta mig an större utmaningar. Jag vill se helheten och är förmodligen vd eller affärsområdeschef.

 

 

CAROLINE ANDERSSON, 35 år, vd och grundare, Governo

1. Vilken är din största utmaning som chef?

Att leda mina fantastiska kollegor på Governo, som alla är stjärnor inom sina områden.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Mycket, men framför allt att vi har lyckats skapa fortsatt tillväxt utan att ha givit avkall på kvalitet och engagemang i våra tjänster med offentlig sektor. Det svåra är inte att växa, utan att växa rätt!

3. Vad gör du om tio år?

Då fortsätter jag att bidra till utvecklingen av offentlig sektor, i styrelsen för Governo, i spännande strategiska projekt och i olika förtroendepositioner.

CAROLINE JUNGSAND, 31 år, creative director och partner, Prime

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Som kreativ chef är det mitt ansvar att skapa ett klimat där alla vågar och känner sig bekväma med att föreslå och förverkliga idéer, oavsett titel, bakgrund eller senioritet. Utmaningen tillika tjusningen ligger i att hitta nya konstellationer, nya sammanhang och föra in nya perspektiv som höjer den affärsmässiga leveransnivån till uppdragsgivaren.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Jag började som praktikant på Prime för drygt fem år sedan och blev partner 2011. Stoltheten här ligger inte i just partnerskapet utan i att jag har lyckats ta mig dit genom att gå min egen väg och göra saker på mitt sätt utan att behöva kompromissa. På ett mer personligt plan är jag både stolt och ödmjuk inför att jag under året har fått förtroendet att själv bli mentor åt två personer. Det känns verkligen otroligt stort.

3. Vad gör du om tio år?
Var jag är och vad jag jobbar med om tio år har jag ingen aning om. Det enda jag vet är att mina krav på en arbetsplats kommer vara desamma som i dag: att jag ska kunna skratta varje dag, och den dagen jag gråter slutar jag.

 

» Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

LÄS MER:

» Läs mer om listan Framtidens kvinnliga ledare 2012

» Se Topplistan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 1-30

» Se Heta listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 31-50

» Se Varma listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 51-75

 

 

 

I samarbete med våra kunder och partners

Insights:

Här är företaget som formar morgondagens kvinnliga ledare

 

SKANDIA:
”Vi är lite vassare än andra” Hanna Jacobsson, på Varma listan över Framtidens kvinnliga ledare, vet att glädje och inspiration för teamet framåt. Och ger resultat.

» Här är hennes bästa tips till unga i karriären