”Demokratin ska träda in i våra utsatta områden”
6 Dec 2017 kl: 00:00

”Demokratin ska träda in i våra utsatta områden”

Grattis till Uppstickarplatsen!

– Tack! Det känns helt overkligt. Det är en fin bekräftelse på mitt arbete för integration, och jag hoppas kunna inspirera andra som kämpar för ett mer jämlikt samhälle.

Varför behövs ännu en politikervecka? Räcker inte Almedalen?

– Nej, vi behöver föra politikerna närmare invånarna i de så kallade utsatta områdena i Sverige där fem procent av Sveriges befolkning bor – över en halv miljon människor. Det har saknats en plattform där politiker, myndigheter, organisationer och näringsliv kan samlas och prata om integration och segregation på en plats där den här målgruppen faktiskt finns. Demokratin behöver träda in i våra utsatta områden. Det var så Politikerveckan Järva kom till.

”Jag vill vara med och bygga broar mellan olika grupper.”

Du har nytt jobb på Stockholms Handelskammare, berätta!

– Jag ska ansvara för integrationsfrågor och jobba för att näringslivet ska delta i det här arbetet ännu mer aktivt. Mitt främsta fokus kommer att vara företagande i ytterstaden. Alla talar om problemen men ser inte möjligheterna och tillväxten som faktiskt finns i förorterna. Jag vill vara med och bygga broar mellan olika grupper i företagarvärlden, öka kunskapen och minska segregationen.

Hur tycker du att Sverige hanterar integration?

– Framför allt måste dialogen bli bättre. Det måste finnas en öppenhet att diskutera integrationsfrågor, inte bara från ett problemperspektiv men från ett lösningsperspektiv. Och de som i allra högsta grad påverkas måste börja inkluderas. Människor som bor i utsatta områden har erfarenheter som inte går att läsa sig till, därför måste de vara delaktiga i samtal och möten. Vi är tyvärr inte så bra på det i Sverige – vi är öppna för mångkultur men sämre på att ta till vara den.

Vilket är ditt stoltaste ögonblick?

– När jag och mitt fantastiska team i den ideella föreningen The Global Village lyckades få alla partiledare att tacka ja till att medverka på Politikerveckan Järva. Och när jag blev rekryterad till Stockholms Handelskammare. Från att aldrig ens fått komma på intervju på grund av mitt namn blir jag bjuden på lunch av vd:n och erbjuden mitt drömjobb. Att försöka förklara för mamma att jag var med i tv för att jag fått jobb – hon blev så oerhört stolt och glad, den glädjen går inte att beskriva.