De stärker Sveriges innovationskraft
30 Sep 2014 kl: 00:00

De stärker Sveriges innovationskraft

Med visionen att Sverige ska vara ett globalt ledande innovationsland finansierar VINNOVA projekt, nätverk och analyser som bidrar till att utveckla svensk innovationskraft. Det skapar en arbetsmiljö som är omöjlig att inte inspireras av för Anna Edwall och hennes kollegor.

”Ledarskap är en avgörande förutsättning för innovationskraft”

Berätta om ditt arbete!
– Jag ser mig själv som en intraprenör, med uppgift att förnya våra arbetssätt såväl internt som externt. Internt handlar det om att som innovationsmyndighet aldrig fastna i gamla hjulspår. Precis som vi uppmuntrar andra att jobba innovativt måste vi på VINNOVA utmana våra arbetssätt. I arbetet med våra externa satsningar fokuserar jag på nya målgrupper inom, till viss del, nya fokusområden. Ett exempel är social innovation, vilket kan förklaras som ett möte mellan innovativt arbete och sociala frågor och samhällsutmaningar. Jag kartlägger vilka behov som finns och vilka gränsöverskridande samarbeten som är möjliga. Jag arbetar också med stöd till innovativa individer. Traditionellt finansierar vi projekt som drivs av företag, universitet och andra organisationer, i det här fallet vill vi identifiera och stödja enskilda personer som är viktiga inom innovativt arbete. Vi vill helt enkelt hitta de framåtsträvande systemutvecklarna, de som katalyserar innovation!

Varför VINNOVA?
– Jag kommer från en bakgrund som egen företagare och många olika samhällsnyttoprojekt, bland annat inom jämställdhet. Många ställde sig frågande till att lämna egenföretagandet för en myndighet och att steget skulle vara väldigt stort, men det var det inte. VINNOVA ger mig verktygen att få arbeta kreativt i en miljö som andas nytänkande.

Vad är viktigast att tänka på när det gäller innovationer?
– Inom de områden jag arbetar med ser jag att ledarskap är en avgörande förutsättning för innovationskraft och innovationer! Vi har finansierat en del forskning på området som vi nu vill sprida vidare och göra nytta av i praktiken. I en ny satsning riktar vi oss mot konsulter och andra typer av intermediärer som stöttar ledarskapet kring innovationsfrågor ute i företag och organisationer. Där kommer de att få möjlighet att utveckla sin portfölj tillsammans med forskare och kunder.