De jobbar mest efter arbetstid
20 Maj 2014 kl: 00:00

De jobbar mest efter arbetstid

Att vara tillgänglig i sin mobiltelefon efter arbetstid är ett vanligt fenomen. I Unicefs undersökning uppger 85 procent av männen och 76 procent av kvinnorna att de brukar få jobbsamtal och jobbmail under kvällstid. Samtidigt upplever knappt hälften av männen det gör dem stressade, medan kvinnor känner större stresskänsla när de får arbetsrelaterade mail och samtal efter arbetstid.

 

Både män och kvinnor upplever att tillgänglighet i mobilen gör att de spenderar mindre tid med sina barn än vad de annars skulle ha gjort.
– Gränsen mellan arbete och fritid har blivit diffus. Vi arbetar samtidigt som vi är med våra barn. Att arbetsgivare behöver titta extra noggrant på hur hemmajobb påverkar barnens situation står klart, säger Lotta Linden på Unicef Sverige i ett pressmeddelande.

 

Lotta Linden menar att barn till arbetande och stressade föräldrar lätt hamnar i kläm och inte får tillräcklig uppmärksamhet.
– Barn kan påverkas av företag på många olika sätt. I uppkopplade länder som Sverige händer det att barnen inte får tillräcklig uppmärksamhet från sina föräldrar på grund av att mobilen är i vägen, säger hon i pressmeddelandet.