Därför vinner du på fikapausen
31 Okt 2013 kl: 00:00

Därför vinner du på fikapausen

Det finns lagar som reglerar hur ofta och hur länge vi ska ha rast. Men så finns det något helt annat, som kan skilja sig enormt mycket åt mellan arbetsplatserna – nämligen fikakulturen. Per Larsson är beteendevetare på Previa och förklarar varför fikapausen är en viktig del av arbetsdagen.

Utifrån mitt perspektiv var fikapausen från början framför allt en möjlighet till återhämtning där vi lämnade arbetsuppgifterna och pratade om allt och inget och bara umgicks. Det fungerar väl så för många i dag också, men det är allt för många som inte tar den där pausen på grund av för stort arbetstryck. Många hinner inte ens ta en normal lunch.

Att hoppa över fikapausen för att istället fortsätta jobba i tron om att det är det bästa för företaget är däremot ingen briljant idé.

– De gemensamma fikapauserna är viktiga för en arbetsplats, det har företagsekonomer visat. De ger en paus i jobbet och både medarbetare och arbetsgivare får mycket tillbaka. Under fikat talar vi ofta om arbetet och får veta vad som är på gång i organisationen. Vi sonderar varandra och släpper fram lite av privatlivet, vilket kan skapa förståelse för kollegor som för stunden har det lite tufft och agerar därefter.

Det berättar Viveka Adelswärd, professor i kommunikation, som har forskat kring det informella samtalet, småpratet och skvallret, i en intervju med Linköpings univiversitet.

Men hur ska man göra om det inte finns någon fikakultur på jobbet? Den fysiska pausen kan man styra över själv, menar Per Larsson, även om en regelrätt “fika” där alla lämnar skrivbordet vid samma tidpunkt är bättre.

–  Utifrån ett stressperspektiv så vore det enormt mycket mer effektivt och bättre om det fanns stöd och rutiner för det. Dessutom är det svårt att skapa virtuella möten som resulterar i samma upplevelse, det funkar dock om man känner varandra väl och träffas fysiskt ibland.

Har du märkt någon skillnad mellan offentliga och privata arbetsplatser gällande fikakulturen?

– Egentligen inte. Förutom på vissa vårdinrättningar som är otroligt tidspressade. Men det finns ju både privata och offentliga verksamheter som är starkt resultatorienterade där man pressas att hoppa över både fika och lunch.

Vad innehåller den perfekta fikapausen enligt dig?

– Lite avkoppling, skönt sällskap, lite bra info, några goda skämt. Och gott kaffe.