Chefer som mediterar fattar bättre beslut
21 Aug 2015 kl: 00:00

Chefer som mediterar fattar bättre beslut

Ett meditativt förhållningssätt till problem och andra frågor kan hjälpa chefer att välja ”rätt” oftare. Det ökar också sannolikheten att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt, visar en ny studie vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs också: Därför borde alla ha mindfulness på jobbet.

− Genom att stanna upp och betrakta sina egna tankar, känslor och förnimmelser får cheferna tillgång till mer och rikare information om situationen samtidigt som de också tydligare ser sin egen roll i sammanhanget, säger Lasse Lychnell i ett pressmeddelande.

Lasse forskar vid Handelshögskolans institution för företagande och ledning, och har följt sju mediterande vd:ar och ägare av små och medelstora företag. De undersökta ledarna har också en större tendens att gå till grunden med problem i organisationen, i stället för att bara behandla dåliga symptom som uppstår. Som en bonus är de även ärliga och öppna gentemot medarbetarna.

− Förhållningssättet har gett de mediterande cheferna möjlighet att integrera insikter från meditationen med det dagliga arbetet, säger Lasse.

Han tillägger:

– Det har skapat den nödvändiga drivkraften att fortsätta med meditationen även då arbetstoppar tar över stora delar av arbetslivet. Jobbet blir på så vis inte meditationens fiende, utan en väg till personlig utveckling.