Chefer erbjuds analysverktyg för ledarskap i spåren av Coronakrisen
27 Mar 2020 kl: 00:00

Chefer erbjuds analysverktyg för ledarskap i spåren av Coronakrisen

– Chefer är under stor press just nu då de har extra många beslut att fatta, är måna om att göra rätt, samtidigt som situationen är helt ny och oviss. Som chef och ledare kan det vara svårt att lyfta blicken vid den här tidpunkten, vilket är fullt förståeligt. Just därför vill vi göra vad vi kan för att samla in relevant data och skapa förutsättningar för chefer att kunna agera på rätt sätt när dammet lagt sig, säger Helena Frennmark, ansvarig för offentlig sektor på Brilliant Future.

Undersökningen har i dagarna erbjudits till hr-chefer, vd:ar, kommundirektörer och andra högre tjänstemän inom den offentliga och privata sektorn. Den består av tio unika frågor som sedan skickas ut till alla medarbetare i organisationen. Resultatet samlas in och analyseras i Brilliants digitala plattform som uppfyller alla krav på integritet och sekretess som krävs i en sådan här situation.

– Alla som kan måste hjälpa till i Coronakrisen. Vi har därför beslutat att erbjuda vår undersöknings- och actionplattform gratis. Genom att hjälpa till exempel offentlig sektor att samla in data under den här akuta fasen kan de få en unik insikt om hur organisationen fungerar under krissituationer, vilket gör att organisationen står bättre rustad vid nästa kris, säger Helena Frennmark, ansvarig för offentlig sektor på Brilliant Future.

Chefer får efter att undersökningen genomförts tillgång till analyser av insamlad data helt anonymiserat. Detta ger en unik inblick i hur medarbetarna upplevde de olika aspekterna av hur organisationen fungerade under krisen och ger en vägledning i vad som behöver utvecklas och vad som faktiskt fungerade bra.

– Vi ser gång på gång i våra analyser att beslut baserat på data istället för åsikter och gissningar gör att rätt typ av åtgärder vidtas och önskade resultat växer fram. Detta sparar vidare både tid och pengar. Vi vill stötta chefer på det sätt vi kan i den här krisen, säger Helena Frennmark.

Brilliant garanterar att undersökningen och analysen håller samma kvalitet, sekretess och säkerhet som våra ordinarie undersökningar gör.

Om undersökningen:

  • De tio frågorna handlar bland annat om kommunikation, tydlighet, ledarskap och trygghet.
  • Genom att genomföra undersökningen får chefer möjlighet att agera enklare, med större kunskap och säkerhet.
  • Undersökningen är helt digital och enkel att komma igång med och genomföra.
  • Det tar cirka 10 minuter för en medarbetare att svara på undersökningen och det är upp till varje organisation/enhet att ta beslut angående vilken kapacitet som finns för att svara på frågor.
  • Undersökningen är GDPR-säkrad och svaren är helt anonyma, man kan aldrig härleda svaren till en enskild individ.

För mer information, kontakta:

Maja Adersten

Presskontakt Brilliant Future

maja@aderstennorlin.com