Brinnande passion för innovation och hållbarhet
23 Okt 2017 kl: 00:00

Brinnande passion för innovation och hållbarhet

Anette Gustafsson arbetar som global produktutvecklingschef för lätta inkontinensprodukter på Essity. Här leder hon ett passionerat team som utvecklar hållbara innovationer för TENA, ett av Essitys globala varumärken.

Berätta om din roll!

– Jag arbetar på forsknings- och utvecklingsavdelningen där jag leder en grupp produktutvecklare placerade i Göteborg och Philadephia. När vi tar fram nya eller vidareutvecklar befintliga hygienprodukter behöver en mängd olika kompetenser involveras, allt från materialspecialister och maskiningenjörer till patentspecialister och marknadsförare. Produktutvecklarna är en viktig del av dessa utvecklingsprojekt och fungerar som spindeln i nätet – från idé till lansering.

”Vi vill bryta tabut kring inkontinens.”

Berätta om någon av era innovationer!

– Innovationsarbetet startar oftast utifrån en kundinsikt. Vi gör regelbundet panelundersökningar och fokusgruppsintervjuer för att se vilka behov kunderna har och upptäckte ett stort behov av smidiga och diskreta skyddsprodukter för män med droppinkontinens, något många män lider av. En del är så besvärade av det att de isolerar sig hemma och undviker fysisk aktivitet. I motsats till kvinnor är män inte vana vid att ha skydd i sina underkläder och känner sig inte bekväma med att köpa inkontinensprodukter i butik. Vi utgick från dessa insikter när vi inledde vidareutvecklingen av TENA Men – en serie skyddsprodukter i olika storlekar och med olika uppsugningsförmåga. Skyddet är utformat som en suspensoar och vi valde färgen svart för droppskyddet, då många män associerar vitt till blöjor. I samband med lanseringen stärkte vi också upp våra nätbutiker, där man bland annat kan beställa testprodukter och få dessa levererade hem. Produkterna har blivit storsäljare och det känns väldigt bra att få vara med att bidra till att män med urinläckage får en högre livskvalitet och till att bryta det starka tabu som finns kring inkontinens.

Är hållbarhet en viktig faktor när ni utvecklar produkter?

– Absolut! Vi gör livscykelanalyser på alla våra hygienprodukter och strävar ständigt mot att minimera miljöpåverkan i hela kedjan från materialval och tillverkning till transport av färdiga produkter. Essity bedriver inte bara ett omfattande arbete när det gäller klimat och energi utan försöker också skapa värde för samhället. Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och hygien och ökat välstånd och vi bedriver ett flertal utbildningsprojekt runt om i världen, till exempel utbildar vi unga flickor om mens och pubertet, förskolebarn om vikten av handhygien liksom sjuksköterskor och vårdgivare om inkontinensvård.