10 Jun 2014 kl: 00:00

Bred kompetens på Kungälvs kommun

Amanda Staf är mark- och exploateringsingenjör på Kungälvs kommun, ett arbete som innebär att hon får vara med och utveckla samhället. Som kranskommun till Göteborg är tillväxttakten hög och man satsar mycket på centrumutveckling och att bygga bostäder, med en gemensam målsättning – att vilja växa. 

 
En expansiv kommun där tillväxt och samhällsutveckling alltid står på agendan, så förklarar Amanda sin arbetsplats. Under sina drygt tre år som mark- och exploateringsingenjör på Kungälvs kommun har hon bland annat varit med och utvecklat stationsorten Ytterby, som ligger 17 minuter från Göteborg med tåg. Byggnationen började 2006 och sedan dess har det byggts upp ett nytt centrum och ett hundratal nya bostäder och fler skall det bli, något som har bidragit till stor inflyttning på orten. 
– Jag är projektledare för bostadsprojekt av olika slag. Jag är även samordnare och projektledare för Ytterby när det gäller utveckling av handel och bostäder samt Ytterby som stationssamhälle. Det gäller att hålla ihop allt för ett framgångsrikt arbete. Jag kom in i byggskedet i Ytterby-projektet och det har hänt mycket sedan starten, just nu planerar vi för fortsatt utveckling av Ytterby som stationssamhälle genom utbyggnad av bland annat pendel­parkeringar. 
 
Nedblåsta träd på kommunens mark, möten, stora bostadsprojekt med flera hundra nya bostäder, centrumutveckling i samarbete med handlare och företag och föredra ärenden för politikerna. Amandas arbetsdagar på kommunen är minst sagt varierade och hennes roll handlar mycket om att vara spindeln i nätet då hon samarbetar med flera av kommunens olika enheter för att få ihop projekten.
– Vi svarar i telefon när medborgarna ringer in ärenden som handlar om kommunens mark, det kan gälla allt från att de vill använda kommunens mark till ett evenemang, att någon dumpat saker olovligt eller att ett träd blåst ned. Det är många olika enheter, avdelningar och kompetenser som ska med på tåget för att vi ska göra ett bra jobb. Politikerna fattar de stora besluten, i min roll tar jag fram fakta, gör utredningar och skriver avtal. Allt som krävs för att kunna fatta ett beslut och bidra till så bra beslutsunderlag som möjligt.
 
I Amandas roll ingår det även att köpa och sälja mark för kommunen och se till att mark utvecklas och bebyggs efter behov. Kommunen har bred kompetens och är bra på att tillvarata medarbetarnas kompetens i projekten, något som ger framgångsrika projekt och bidrar till personlig utveckling. 
– Jag får ta mycket ansvar och kan vara med och forma projekten. Vi är ungefär 3 200 medarbetare på kommunen och i mitt arbete berör jag många av dem, det är ett lagarbete. Kungälvs kommun är också mån om att ha en bra dialog med alla som berörs av vårt arbete, det är många viljor som ska tillgodoses och vårt jobb är att sammanfoga dem till en lösning som så många som möjligt är nöjda med. En väldigt rolig utmaning.