”Bra feedback får oss att göra rätt saker och växa åt samma håll”
17 Nov 2016 kl: 00:00

”Bra feedback får oss att göra rätt saker och växa åt samma håll”

Trafikverket står för utförande, drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige. Investeringsdirektören Ali Sadeghi har kollegor från norr till söder och han träffar gärna så många av dem han bara kan, eftersom han vet att återkoppling är vad som får människor att göra rätt saker och växa åt samma håll.

Berätta om din roll på Trafikverket!

– Vi jobbar ofta parallellt med både små och stora projekt. Alltifrån att bygga en ny cykelväg till stora spåromläggningar med miljardbudgetar. I min organisation där vi jobbar med investering har jag 700 medarbetare och närmare 1 500 projekt i olika faser och skeden. Det här ställer såklart stora krav på mig som ledare, att skapa en struktur som binder samman projekten och göra dem hanterliga för alla som är involverade. Det är ofantligt roligt men samtidigt utmanande. I dagens tempo har chefer tuffa krav och förväntningar på sig, och det ska vi ha, men vi måste också ge oss själva tid att stanna upp, reflektera och delegera. Ju mer vi gör det, desto mer kan vi och alla våra medarbetare utvecklas.

Vad är kärnan i Trafikverkets ledarskap?

– Vi ska vara modiga, pålitliga och engagerade. Vi måste våga vara tydliga med vilka förväntningar och utmaningar vi ser, det vi säger att vi kan ska vi också kunna leverera. Men främst jobbar vi för och med människor. Mina medarbetare är ett väldigt engagerat gäng som brinner för sina arbetsuppgifter eftersom vi vet att vi är med och påverkar samhället och vardagen för så många.

Hur tar ni tillvara på era medarbetares idéer?

– Vi är väldigt öppna för egna initiativ och drivkrafter, det är sådant som utvecklar oss. Vi har precis avslutat en turné i landet som vi kallar för träffpunkt Trafikverket, där vi i ledningen tillsammans med vår generaldirektör har hållit workshops med medarbetare ute på orterna för att lyssna in hur de ser på verksamheten. Det har varit oerhört värdefullt. Nu sammanställer vi  gensvaret och det är så mycket bra grejer som kommit fram. Den återkopplingen är vad som kommer att göra oss ännu bättre.

När har du som roligast på jobbet?

– Det är när jag får samla och diskutera med mina medarbetare i olika frågor. När vi släpper ordet fritt på möten och det märks hur mycket klokskap det finns. Eller när jag har haft ett utvecklingssamtal och jag märker att jag kunnat ge den återkoppling som medarbetaren sökt. Då känns det väldigt bra. Ledarskap och utvecklingsfrågor är superkul och jag vill inte göra något annat än det jag gör, jag går ofta runt och ler för att jag fått möjligheten att göra den här resan och hela tiden lära mig nya saker.