Blivit kompis med chefen? Tänk på detta
28 Nov 2014 kl: 00:00

Blivit kompis med chefen? Tänk på detta

Att ha kompisar på jobbet ökar trivseln. Men om kompisen har i uppdrag att styra dina arbetsuppgifter och utvärdera dina insatser kan relationen vara en svår balansgång. Organisationskonsulten Marijana Barisic menar att kompisrelationer mellan chefer och medarbetare har både fördelar och fallgropar.

– Det är roligt att jobba med någon man gillar, men det gäller att båda parter är tydliga med sina förväntningar. Man behöver ha en gemensam överenskommelse om vad samarbetet och de olika rollerna innebär, och vilka spelregler som gäller i olika situationer. Gränssättning och tydlighet kring varandras förväntningar är viktigt i alla relationer, och extra viktigt när det finns dubbla roller, säger hon, och ger några exempel:

– Det är viktigt att vara tydlig med när ett möte är av professionell karaktär, och när det är rent umgänge. Man får inte hamna i ett läge där man glömmer att ge varandra feedback professionellt, eller där chefen ger feedback till kompisen utanför jobbet.

För att undvika misstag menar hon att man bör påminna sig själv om sin roll.

– När jag pratar om min arbetssituation behöver jag tänka att det hör till min roll som medarbetare. När det känns jobbigt är det viktigt att svara på frågan ”Varför behöver jag göra det här? Vilken roll hör det till?” Där efter blir det enkelt om man ska ett möte med chefen eller medarbetaren på arbetstid, eller om man ska ta det under mer avslappnade former.

Tydlighet gäller också i relationen med andra medarbetare, som kan känna avund och rädsla för att du ska bli positivt särbehandlad för att du är kompis med chefen.

– Lyft frågan och var öppen för medarbetarnas synpunkter. Och undvik att vara exkluderande genom att till exempel dra internskämt som ingen annan förstår.

5 tips för att lyckas vara kompis med chefen

1. Ta ansvar för båda roller i rätt tid och på rätt plats.
2. Våga sätta gränser och ställa krav när det behövs.
3. Var tydliga med era förväntningar.
4. Diskutera eventuella fallgropar och hur man förebygger dem.
5. Visa respekt och ödmjukhet.