10 Jun 2014 kl: 00:00

Bli del av något stort på Täby kommun

Strategiskt tänkande och juridikkunskaper är viktigt i arbetet som exploateringsingenjör. Just nu är Maria Seisdedos involverad i ett omfattande projekt med syftet att bygga ut Täby centrum. 

 
Berätta om din roll!
– Jag jobbar som exploateringsingenjör i Täby centrum-projektet, som förenar många byggherrar på en liten yta.  Här byggs bland annat 850 lägenheter, fler delar till centrumet, ett underjordiskt garage, två cirkulationsplatser i två plan, vägtunnel och en ny bussterminal. Min uppgift är att hålla koll på avtalen med aktörerna, se till att de följs och att teckna nya avtal när det behövs. Att vara ”expert” inom ett kompetensområde, som jag är, ger frihet under ansvar. Projektchefen och mina chefer litar på mig, vilket gör att jag känner både ansvar och engagemang. Jag gillar känslan av att vara en del av något stort!
 
Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?
– Det finns många. Exempelvis att hitta tekniska lösningar på problem, att förse aktörerna med  etableringsytor inom ett begränsat område där kommunen inte äger all mark, och att förmedla till politiker vad ett avtal innebär och vilka konsekvenser det kan få. En av de största utmaningarna i min roll är dock att ha kunskap om juridik och att veta hur den kan användas i förhandlingar.
 
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
– Som exploateringsingenjör kan man jobba som projektledare eller projektdeltagare, i små eller stora projekt. Man kan rikta in sig på en viss typ av projekt, till exempel infrastrukturprojekt eller projekt med gatukostnadsutredningar. I den utvecklingsfas som Täby kommun är i nu, där vi satsar på att bygga 10 000 nya bostäder till år 2030, får nyanställda chansen att snabbt ta sig an spännande stadsbyggnadsprojekt. Med stöd och hjälp av oss som har jobbat här ett tag förstås.
 
Vad tycker du att ni är extra bra på i organisationen?
– Jag tycker att vi på Stadsbyggnadskontoret gör en insats för samhällets utveckling varje dag. Här jobbar personer med väldigt hög kompetens inom sina ämnesområden: fastighetsjuridik, trafikplanering, att ta fram detaljplaner, VA-projektering, och så vidare. Tillsammans är vi så klart väldigt bra på att planera och bygga stad.