Bli anställd för din personlighet
Din karriär 2 Dec 2022 kl: 12:27

Bli anställd för din personlighet

Kan du bli anställd på ett företag enbart för att du är charmig? Vi tar en närmare titt på begreppet “personality hire” och vad det innebär för dig som söker ett jobb.

Vi pratar allt mer om vikten av värderingar vid rekrytering. När “personality hire” helt plötsligt började trenda på TikTok uppstod diskussioner över vad det egentligen innebär för dagens arbetsmarknad. Kan du anställas bara för att arbetsgivaren vill åt din personlighet? Låt oss ta en närmare titt på vad det innebär att vara en “personality hire”.

Vad innebär “personality hire”?
När begreppet “personality hire” började trenda på bland annat TikTok handlade det mycket om en slags självmedvetenhet bland anställda som börjat ställa sig själva en ögonöppnande fråga: “Anställdes jag bara på grund av min personlighet?”. Med en ordentlig dos sarkasm och humor har de nu talat ut på TikTok och andra plattformar, kring det faktum att de kanske egentligen bara fick sitt jobb i form av en “personality hire” . Att de med sin person anses vara individer som kan höja stämningen för ett arbetslag eller på annat sätt höja den sociala aspekten på en arbetsplats.

Även om det i grund och botten handlar om en humoristisk trend så pekar den på något som vi ser och diskuterar alltmer – vikten av person och värderingar vid en anställning. Sällan handlar det endast om dina konkreta kvalifikationer och alltmer om hur bra du som person passar in på en arbetsplats och dess kultur.

Hur viktig är din “personlighet”?
Står det mellan flera anställda i en rekryteringsprocess så personlighet mycket väl vara en den faktor som avgör vem som får jobbet. Och snarare än att du var den skönaste mot arbetsgivaren, kan det istället handla om hur bra du anses passa in i ett team, och om du helt enkelt är en person som kan komma in och höja hela stämningen! I ett arbetslag finns det många synergier att ha i åtanke, därför är det inte oväntat att allt fler ledare och rekryterare har personligheter i åtanke. Och frågan är hur nytt detta fenomen egentligen är. Handlar det kanske egentligen bara om en outtalad aspekt av rekrytering som vi numer börjar lyfta alltmer?

Ändra inte din personlighet för att landa jobbet
Det är långsökt att du kan landa ett jobb med enbart en stark personlighet. Självklart finns det alltid kvalifikationer du behöver uppnå. Och inte heller ska du agera som en kameleont, och i intervjun försöka göra till dig något du inte är. Vi vill istället vända på perspektivet från dig till arbetsgivaren. Det är nämligen du som arbetssökande som i minst lika stor grad ska ha i åtanke vilken kultur du eventuellt kliver in i på en arbetsplats. Tala med anställda innan du tackar ja och bilda dig en uppfattning om vilken företagskultur som råder på företaget. När du söker ett jobb inte bara utifrån arbetsrollen, utan även utefter hur företagets värderingar matchar dina egna, kommer det sannolikt leda till en starkare relation mellan dig och arbetsgivare.

Professionalism och karisma
Och med allt ovan i åtanke, låt oss nu kika på hur du kan höja din personlighet under en arbetsintervju. Förbered dig så gott du kan, exempelvis genom att ha små samtalsämnen redo ifall du behöver bryta isen, eller andra sociala bitar du vet med dig att du ibland har svårt och improvisera fram. Därefter handlar det om att lyfta fram en stabil professionalism, men gärna med en gnutta karisma.

Försök att ha humöret uppe så gott du kan, ett litet leende kan räcka långt. Var inte heller rädd för att berätta och säga emot det ena eller andra, så länge du använder dig av en direkt men respektfull retorik. Tänk inte på jobbintervjun som en intervju, utan snarare ett konstruktivt snack mellan dig och rekryteraren. Och för guds skull, var dig själv! Se på våra tips som ett sätt att höja din personlighet, snarare än att försöka vara något du inte är. Spelar du ett skådespel kommer det inte hålla i längden.

Känner du dig som en “personality hire”?
I diskussionerna som blommat fram så har många personer som självdiagnostiserat sig själva som en “personality hire” också understrukit att de inte nödvändigtvis ser det som en negativ sak. Som vi redan redogjort så är det osannolikt att du fått ett jobb enbart på grund av din personlighet. Istället är det en av många aspekter som en rekryterare ofta har i åtanke. Så om du känner igen dig själv i det som beskrivs, oroa dig inte! Du fick med all sannolikhet jobbet för att du ansågs vara rätt person, helt enkelt. Att du är charmig är inget och skämmas över.