Bisnodes VD om företagsledning under en utmanande tid
7 Maj 2020 kl: 00:00

Bisnodes VD om företagsledning under en utmanande tid

Bisnode är ett marknadsledande europeiskt företag som erbjuder affärs-, marknads- och kreditinformation. Kunderna är oftast företag som behöver underlag för att fatta beslut om att bevilja lån eller krediter. Bisnode hjälper företag att hitta och hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. COVID-19 har påverkat många företag men deras framtid beror på hur dem anpassar sig i kris-situationer.

Hur har corona påverkat Bisnode?

– COVID-19 har påverkat på så sätt att en del kunder haft det tufft. Vi har många kunder inom många olika segment och industrier och alla går det inte lika bra för. Exempelvis besöksindustrin och reseindustrin har haft ett dramatisk tapp och det är klart att det påverkar deras verksamhet som i längden påverkar oss också.

Eric tillägger att många företag vill ha bättre koll på sina kunder och leverantörer i dessa tider vilket leder till en ökad efterfrågan av data- och analystjänster inom vissa områden.

– Totalt sett ökar behovet av data i kristider, man vill ha ännu mer koll och kunna fatta snabba beslut vilket man vill ha underliggande data för att kunna göra.

Vad prioriterar ni under dessa tider?

– Först och främst prioriterar vi våra medarbetares hälsa, det kommer före allt annat. I andra hand kommer leveransen till våra kunder, att vi fortsätter upprätthålla all servicen gentemot kunderna på bästa möjliga sätt.

– Vi har även påbörjat en planläggning för återgången till arbete – vad vi gör sen. Det var förvånansvärt enkelt att börja jobba hemifrån och jag tror att det blir en tuffare resa att komma tillbaka. Jag tror att man som företag och arbetsgivare behöver vara väldigt noggrann i sin planläggning för hur man återgår till arbete för att inte riskera en smittspridning i samhället.

Vad har ni för utmaningar i dagsläget?

– Vi är relativt förskonade då vi finns inom en mängd olika branscher och företag, så affärsmässigt har vi inte påverkats i någon större utsträckning. Jag tror snarare tvärt om att behovet av data ökar i tider av osäkerhet. Däremot ser vi att den långsiktiga planläggningen blir lidande, fokuset ligger på att ha styr på här och nu och att fatta snabba beslut för att fortsätta röra sig framåt.

– Utöver det tänker jag också på att vinsten på interaktivitet mellan människor gör att man riskerar att tappa den här kreativiteten och inspirationen som dyker upp vid kaffemaskinen eller på möten – det fungerar inte riktigt lika bra idag som annars.

Hur kan Bisnode underlätta arbetet för företag under Corona-tiderna?

– Vi kan hjälpa företag få koll på vilka de gör affärer med, vilket är viktigt i dessa tider, att undvika onödiga risker. Det gäller allt från företag som gärna vill ingå avtal men kanske inte borde göra det, eller att man själv inte borde ta risken att handla med den typen av företag, till bedrägerier som har en tendens att öka i såna här tider.

– Vi kan även bidra med att hitta nya kunder inom olika segment och göra vettiga urval som är rationellt baserade på rätt data. Det handlar inte om hur mycket data man har, utan snarare att ta in rätt data och analysera den på rätt sätt. Det vill vi gärna hjälpa kunder med och samhället i stort1