26 Maj 2014 kl: 00:00

BillerudKorsnäs förpacknings­lösningar bidrar till en hållbar framtid

Att utveckla ett klimatsmart förpackningsmaterial av papper som kan konkurrera med konservburkar var länge en utmaning. Genom innovativt utvecklingsarbete och avancerad teknik lyckades BillerudKorsnäs tillsammans med Tetra Pak hitta lösningen: Tetra Recart®, en vätskekartong som klarar sterilisering och är skräddarsydd för att passa kundernas processer och fyllningsmaskiner. Dessutom hålls den konserverade maten färsk och fin länge, vilket är en mycket viktig uppgift globalt i dag.

– Kartongmaterialet är gjort av förnybar råvara så ur miljösynpunkt finns det stora fördelar med den här förpackningen. Tetra Recart® är den första kartongförpackning som utmanat konservburkarna på allvar, och den används i dag i över 40 länder, säger håll­barhetschefen Bengt Brunberg.

 

En del av lösningen

Tetra Recart® är bara en av många klimatsmarta förpackningslösningar som BillerudKorsnäs har utvecklat tillsammans med kunder. I företagets hållbarhetsstrategi ingår att arbeta för ökad hållbarhet i alla led i värdekedjan, förutom miljö ingår även ekonomiska och sociala frågor. Det är viktigt att produkter har så hög hållbarhetsprestanda som möjligt i hela kedjan när de når konsumenterna.

– Våra pappersbaserade material och förpackningslösningar har så stora miljöfördelar jämfört med andra material att vi som företag verkligen kan vara en del av lösningen för en hållbar framtid. Ett av våra mål är att helt sluta använda fossila bränslen i verksamheten, redan i dag har vi nått en andel av 97 procent biobränsle.

 

Nyckeln till hållbar framgång

Att BillerudKorsnäs är ett framtidsföretag att räkna med beror framför allt på medarbetarnas engagemang. Därför är det självklart för företaget att satsa på att alla medarbetare ska må bra och utvecklas. Bland annat ­genom ledarprogram, traineesatsningar, mångfalds­arbete och mål- och utvecklingssamtal.

– Vi vill visa våra framtida anställda att våra värderingar och ambitioner kan vara något att bygga sin yrkesbana på. Vi vill också att våra medarbetare redan i dag ska kunna känna stolthet över det vi åstadkommer. Något som glädjer mig är att restprodukterna från våra industrier tas till vara, bland annat som fjärrvärme till hushållen i närsamhället. I Gävle har vi tillsammans med kommunen investerat i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som gjort att våra utsläpp av fossil koldioxid minskat med hela 85 procent under 2013. Även i Gävles energisystem har utsläppen minskat väsentligt. Vi bidrar med något bra till samhället, det gör mig stolt över att jobba här!