20 Dec 2010 kl: 00:00

Billerud vill stoppa hungern

I samarbete med hjälporganisationen ActionAid blir arbetet verklighet när en ”dagens” i Sverige byts mot kycklingar i Kenya. Det finns nog med mat åt alla i världen, trots det dör 16 000 barn av hunger varje dag. Som producent av bland annat livsmedelsförpackningar vill Billerud bidra till att lösa problemet. Därför inledde de i våras ett samarbete med hjälporganisationen ActionAid. Satsningen består av en insamling där medarbetarna kan skänka 60 kronor, motsvarande en lunch, som dras direkt från lönekontot. För varje lunch som skänks ger Billerud ytterligare ett bidrag på 100 kronor, som då symboliserar middagen.
– Det är jätteroligt att se alla medarbetare som engagerar sig. Många av Billeruds produkter har anknytning till mat och matdistribution, så det här är en fråga som ligger oss nära, säger Billeruds informationschef Elisabet Olin.

Från lokalt till globalt
Att engagera sig i sin omvärld har alltid varit aktuellt hos
Billerud. Sedan starten har företaget stöttat många idrottsföreningar och lokala verksamheter kring bruksorterna. Men på ett chefsmöte 2009 beslutade 140 Billerudchefer att det var dags att göra något mer, något som kan delas av alla i koncernen. Lösningen blev ActionAid, som utan styrelsearvoden ser till att pengarna kommer till rätt plats och rätt person.
– Hunger beror på en ojämn fördelning av mat och som producent av bland annat livsmedelsförpackningar jobbar vi för att förbättra mattransporterna. I dag förstörs så mycket som en tiondel av all frukt och grönt som transporteras i Europa, och det är ett fruktansvärt slöseri.

En middag blir ett jordbruk

Billerud arbetar dagligen med att minska matsvinnet med hjälp av bra förpackningar och samarbetet med ActionAid är ytterligare ett steg i arbetet med att ta vara på jordens resurser.
– Vi är inte mycket för tjusiga ord utan ser hellre konkreta resultat. 160 kr räcker till exempel till att ge fem utsatta familjer tillräckligt med utsäde och redskap för att komma igång med ett småjordbruk, eller att ge fem föräldralösa barn gröt till skollunch under ett helt års tid.
Som ett extra plus får medarbetare som deltar i insamlingen vara med i en utlottning av två resor. Under hösten åker de som vinner tillsammans med ActionAid till en by i Nepal för att bygga hus åt före detta skuldslavar.
– Att skänka 60 kronor låter inte så mycket, men vår insamling är en bra början som gör stor skillnad.