Bibi styr över Sommar i P1
18 Jul 2013 kl: 00:00

Bibi styr över Sommar i P1

Det här är en gammal intervju med Bibi Rödöö, från Shortcut i juli 2013.

Hur har du fått din maktposition?

– Jag hade en väldigt bra chef på samhällsredaktionen som såg att jag skulle passa för det här jobbet, så när den dåvarande Sommarchefen gick i -pension fick jag erbjudandet att ta över. Min företrädare var inte så förtjust över det, det enda han sa till mig var ”det här kommer inte att gå bra”. Men en styrka jag har är att jag är orädd och tror att jag klarar det mesta. Så gör jag det!

Berätta om din maktposition!

– Hierarkiskt sett är jag ganska långt ner i ”linjen” inom Sveriges Radio med typ fyra chefer över mig.

Men jag har mycket informell makt. Hemligheten bakom framgångarna med Sommar är goda relationer och jag har ett väldigt stort kontaktnät. Det jag uppskattar mest med min maktposition är helikopter-perspektivet, att jag förvaltar en mångårig nationalklenod och samtidigt utvecklar den med en varsam hand.

Har du ljugit för att få mer makt?

– Nej, jag är för rak och ärlig. Om man ska klättra i hierarkin ska man vara följsam. Jag följer min egen kompass och är för frispråkig. Jag kämpar för programmet och mina medarbetares bästa. Om det inte hade gått så bra för Sommar hade cheferna sannolikt låtit en mer foglig person ta över mitt jobb.

Vem har för lite makt i Sverige?

– Akademiker! Bildning över lag har för låg status i det här landet. Jag kan bli orolig när jag tänker på vår kultur och vad som värdesätts här. Vi blir imponerade över människor med pengar, men det är ett smalt synsätt. Det behövs fler renässansmänniskor i vårt samhälle som kan bidra med mer komplexa perspektiv på livet. Därför tycker jag så mycket om Sommar, i våra program finns det utrymme för nyanser.

Ångrar du någonting du har gjort?

– Jag har jobbat extremt mycket, på gränsen till vad som är okej. Jag är en slags besjälad entreprenör. Ett exempel är när jag ville samla Sommarvärdarna till årliga återträffar men inte fick några pengar för det, då bjöd jag dem hem till mig och barnen serverade. Det visade sig vara en strålande idé som sedan gav upphov till programmet Sommarpratarna i SVT.

Vad tycker du om att män har mer makt än kvinnor?

– Sveriges Radio är ett jämnställt företag, men även här har män ett annat sätt att se på sig själva som självklara chefer. Strukturerna märks även i Sommar. Män som blir tillfrågade att medverka tackar ofta självklart ja, kvinnor tvivlar på sin förmåga i större utsträckning.

Vad har makten över din sommar?

– Fram till nu har det varit mina tre barn, jag har uppfostrat dem själv. Men nu är de flygfärdiga. I övrigt är det helt klart Sommar i P1 som styr. Jag lyssnar på alla programmen, oftast i sändning och hör av mig med feedback till värd och producent direkt efter. De första åren var det väldigt stressigt, då hände det att jag serverade ketchup i barnens filmjölk medan jag lyssnade.