Behovet av vatten håller Xylem sysselsatta
31 Maj 2016 kl: 00:00

Behovet av vatten håller Xylem sysselsatta

Vatten är 2000-talets olja, brukar det heta, och efterfrågan på vatten kommer knappast att minska. Att få vara en del av lösningen på en av världens största utmaningar var en av anledningarna till att David Lernbrink sökte sig till Xylem, där han sedan snart ett år tillbaka har en traineetjänst.

– Vatten är ett av de viktigaste elementen och Xylem ligger i framkant vad gäller vattenförsörjning och rening. Vi finns med i hela kretsloppet, från rening av råvatten och hela vägen runt tills det kan återföras till naturen.

Emmaboda – Xylems nav

Fundamentet i Xylems verksamhet är vattenpumparna som de utvecklar och tillverkar. De finns nedgrävda under marknivå och pumpar dygnet runt dricks- och spillvatten till bostadshus, sjukhus och industrier. Det numera amerikanskägda företaget verkar globalt och finns i 150 länder, och har till exempel i Mexiko City, där grundvattennivån stadigt sjunkit, varit involverade i ett lyckat projekt med att höja den. Utvecklingskontoret ligger i Stockholm men själva kärnverksamheten finns i Emmaboda i Småland. Här tillverkas 150 000 pumpar varje år och 98 procent av dem exporteras utomlands.

– Den minsta pumpen klarar en liter per sekund medan den största klarar 8 000 liter, vilket motsvarar 50 badkar. De används bland annat vid reningsverk i storstäder.

Från maskinoperatör till inköpare

David är nu inne på sluttampen av traineetjänsten i Emmaboda, som är uppdelad i fyra block. Just bredden, att man får testa vitt skilda verksamhetsområden, är något av det bästa.

– Som trainee serveras man ett smörgåsbord av utmaningar – från att vara ute på golvet som maskinoperatör till att prova på jobbet som inköpare och sitta vid ett skrivbord. Jag har också fått arbeta i Italien. Att vara trainee på Xylem innebär att man får en tillsvidareanställning inom företaget och när David är klar med sin traineeperiod kommer han att arbeta med utveckling och effektivisering av produktionsverksamheten.

Att Xylem månar om såväl nyanställda som gamla, trogna medarbetare är inte bara fina ord på pappret.

2010 tilldelades de fackförbundet Unionens utmärkelse Guldnappen, som går till föräldravänliga arbetsplatser.

Över 700 patent inom vatten

Drygt 1 100 personer arbetar på anläggningen i Emmaboda där man hittar hela tillverkningskedjan, från smält järn till färdig pump. Xylem satsar nu mycket på ”smarta pumpar” och den mjukvara som möjliggör att de kan styras med bland annat smartphones.

– Xylem har alltid varit banbrytande och strävar ständigt mot att hitta nya tekniska lösningar. Vi har över 700 olika patent inom vattenteknik, det präglar andan här.