Bakom ett hållbart entreprenörskap
6 Sep 2019 kl: 00:00

Bakom ett hållbart entreprenörskap

Henrik Nilsson är grundare till Inrego, som arbetar med återanvändning och livscykelhantering av IT-produkter. Tillsammans med en vän startade han Inrego i 1995 med att radera hårddiskar, och nästa steg var att skriva på kontrakt till en butikslokal i Lund. Idag är Inrego väletablerade, marknadsledande och omsätter flera hundra miljoner med försäljning i över 90 länder. Efter att ha erhållit ett flertal hållbarhetspris, utmärkelser och prestigefyllda kvalitetscertifikat, är de ett perfekt exempel på hur ett hållbart entreprenörskap kan leda till framgång.

 

Inregos vision är att förändra hur IT hanteras i samhället genom att se till att produkterna de arbetar med påverkar miljön så lite som möjligt. De köper begagnad IT-utrustning från olika typer av organisationer, och ger dem nytt liv. Cirkulär ekonomi och en smartare IT-konsumtion är verksamhetens grundpelare. Med tanke på hur oerhört fort dagens utveckling går när det kommer till IT och teknik, är nog de flesta eniga om att affärsidén är strålande eftersom den dessutom fungerar utmärkt i praktiken. Världen behöver fler företag som arbetar på det här sättet. 

 

Om man själv går runt och bär på just en entreprenörsdröm och har en idé som kretsar kring hållbarhet, hur gör man?

– Antingen så måste man våga tro på sin idé fullt ut och vara beredd på att satsa och göra jobbet för att genomföra den, eller så kan man arbeta som intraprenör på ett företag som arbetar med hållbarhet. Ordet entreprenör har fått en “cool” status idag, men faktum är att det oftast är intraprenörerna, det vill säga de som för fram och utvecklar idéer inom en verksamhet, som får bärkraftiga idéer att fungera. Ett företag som Inrego drivs framåt av alla bra initiativ som kommer från drivna medarbetare.

 

Om man väljer att satsa på sitt intra- eller entreprenörskap, vilka är de primära svårigheterna? Är det extra svårt att arbeta inom IT-branschen till exempel? 

– Jag tror alla branscher har sina utmaningar, och det finns inget som kommer gratis. Det finns dock inte heller något som inte går att lösa, och som man inte kan förbättra. Oavsett vilken bransch man är i så tror jag det viktiga är att man måste vara beredd på att göra jobbet som faktiskt skapar framgång.

 

Många branscher förändras snabbt och drastiskt i nuläget, bland annat IT- och teknikbranschen. Hur hänger man som företag med? Finns det några allmängiltiga tips så man inte hamnar efter? 

– En nyckel tror jag är att vara nyfiken och hela tiden utbilda sig själv. På Inrego brukar vi säga att en individuell målsättning, oavsett var man jobbar, är att vara bättre än sin motsvarighet på andra företag. Det gäller mig själv som styrelseordförande, såväl som alla andra. Man måste också inse att man aldrig kan stå still oavsett om man skulle vilja det. Omvärlden förändras vilket gör att man som organisation antingen går framåt eller bakåt.

 

Förutom att anamma Nikes grundfilosofi och undvika halvmesyrer – har du några slutgiltiga visdomsord man kan bära med sig?

– Man får aldrig ge upp sökandet efter perfektion, det ger motivation och gör världen bättre. Jag skulle också vilja slå ett slag för vikten av genomförandet, så man inte fastnar i strategiska diskussioner. Handling skapar handling. Min personliga levnadsregel är att försöka göra världen lite vackrare varje dag. Det kan alla göra och det är inte så pretentiöst som det kanske låter. Det kan räcka med att plocka upp en fimp eller att hjälpa en gammal dam över gatan.

 

Tack för dina inspirerande ord Henrik! 

 


av: Felicia Frithiof