Äventyrlig ingenjör sätter sin egen och andras utveckling i fokus
26 Maj 2015 kl: 00:00

Äventyrlig ingenjör sätter sin egen och andras utveckling i fokus

För 14 år sedan inledde Lisa Lind karriären som trainee på det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA. I dag ar­betar hon som produktionsledare på SCAs fabrik i Lilla Edet och ansvarar för 23 medarbetare, en returpapperslinje och en pappers­maskin som producerar 80 ton mjukpapper per dygn.

Det låter som en intensiv arbetsvardag!
– Ja, vi producerar papper dygnet runt och till teamets uppgifter hör att ständigt förbättra processen för att minimera förluster och säker­ställa rätt kvalitet. Jag trivs väldigt bra i min roll, som till stor del innebär att leda förbättringsarbeten och göra dagliga prioriteringar, men även att sköta samarbetet med andra avdelningar och att få teamet så väl som de enskilda medarbetarna att utvecklas.

”Jag trivs väldigt bra på SCA, både med arbetsuppgifterna och kulturen. SCA är en högpresterande och värderingsstyrd organisation”

Hur har du kommit dit du är i dag?
– Genom att fånga de möjligheter som har kommit min väg. Jag började som trainee på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och från produktionsingenjör avancerade jag sedan till processingenjör och produktionsledare. Sedan lämnade jag SCA under några år för att förverkliga en dröm. Under fem år bodde jag, min man och våra två barn på Nya Zeeland, vi hann också med ett år i Shanghai innan vi återvände till Sverige.

Var det självklart att du skulle komma tillbaka till SCA?
– Ja, jag trivs väldigt bra på SCA, både med arbetsuppgifterna och kulturen. SCA är en högpresterande och värderingsstyrd organisation med bra ledarskap. Även om företaget är stort finns det ett tydligt fokus på den enskilda medarbetaren och dess utveckling. Jag har till exempel uppföljningsmöten med ingenjörerna i mitt team en gång i månaden. Att SCA har verksamhet i ett 60-tal länder runt om i världen gör att det finns många spännande karriärmöjligheter för medar­betare som likt mig drivs av nya utmaningar och kulturmöten.

Hur viktigt är det med balans i livet?
– För att jag ska må bra måste alla bitar få plats – jobb, familj, vänner, träning och sömn. SCA underlättar på många sätt, dels genom att vi har flextid, dels genom att erbjuda friskvårdspeng och möjligheter till träning på fabriksområdet. Jag börjar ofta dagen med ett träningspass på SCAs gym.