”Att ha hjälpsamma kollegor som stöd skapar en god stämning”
21 Dec 2016 kl: 00:00

”Att ha hjälpsamma kollegor som stöd skapar en god stämning”

Accenture är ett stort internationellt företag med anställda över hela världen. Företaget verkar i gränslandet mellan IT och affär. Rickard Sjölund är utvecklare och har jobbat på Accenture sedan ett år tillbaka. Hans uppdrag är att utveckla tekniskt avancerade systemimplementeringar, med syfte att hjälpa kunden att bli högpresterande och få sina affärsmodeller att fungera bättre. Hemmaplan är Stockholm men Rickard arbetar också nära sina kollegor i Italien.

Vad var det första som slog dig när du började som nyanställd på Accenture?

– Det jag verkligen kände av från första början var att jag har väldigt bra kollegor att jobba med, det är en fin arbetsmiljö och gemenskap. Jag hade hört talas om det tidigare, men fick det bekräftat direkt. Att ha hjälpsamma kollegor som stöd skapar en god stämning – vi hjälper varandra att utvecklas.

Vad gör Accenture till ett innovativt företag?

– Ett av våra kärnvärden är att skapa värde för våra kunder. Och det är verkligen det vi gör genom att erbjuda avancerade och ofta tekniskt utmanande lösningar. Vårt mål är att våra kunder ska ha en fördel mot sina konkurrenter. Därför måste vi hela tiden ligga ett steg före och ha koll på ny teknik. Varje år går vi utbildningar, ofta utomlands där vi får träffa kollegor i andra projekt som använder andra metoder och verktyg. Vi lär av varandra.

Vilka förväntningar finns på dig som konsult?

– Vi har en tydlig kultur inom företaget – jag upplever att den finns uppe på ledningsnivå och sedan vandrar ner genom företaget. Kulturen handlar om ta eget ansvar men också om att ta hjälp och utvecklas genom seniora konsulter. Från dag ett får vi ansvar och möjlighet att påverka. Oftast får vi tydligt förklarat vad som förväntas av den färdiga lösningen. Min utmaning blir att ta problemet och utveckla den till själva lösningen.

Hur får man arbetsliv och fritid att gå ihop på Accenture?

– Tillsammans med min mentor här i Sverige tar jag ansvar för min personliga utveckling. Den är viktig för dem också. En fördom är att vi jobbar otroligt mycket. Det är fel – vårt mål är att jobba heltid och långsiktigt även om det händer att vi jobbar övertid under vissa perioder för att säkerställa att vår leverans blir framgångsrik. Accenture har en intern idrottsförening, där jag gärna tränar tillsammans med andra kollegor. Företaget anordnar också många evenemang och sociala aktiviteter. Det är kul!