Årets största event för framtidens Tech & Business Talanger
25 Sep 2019 kl: 00:00

Årets största event för framtidens Tech & Business Talanger

Det fortsätter att hända mycket på talangmarknaden och man kan med säkerhet säga att det fortfarande är till kandidatens fördel, snarare än arbetsgivarens, och att den fortsatta bristen på rätt kompetens gör att företagen måste investera mer i att hitta rätt talang. Yrkesverksamma kan röra sig snabbt mellan arbetsgivare och det krävs en ansträngning för att identifiera och attrahera lämpliga kandidater. Förutom att annonsera intresseväckande positioner behöver företagen även vara medvetna om att man idag inte längre konkurrerar enbart med sin egen bransch, utan med hela marknaden. 

Nova Talent har över 20 års erfarenhet av topptalang och har idag genom sitt nätverk på omkring 10 000 medlemmar erhållit bred kunskap och ovärderlig insikt i denna föränderliga miljö. Under sin resa inom branschen så har Nova erbjudit sina kunder och medlemmar möjligheter att mötas, byta erfarenheter och knyta kontakter inför framtiden. Deras vision är att få företagen att inse att det idag handlar om relationer och att skapa intresse och relationer långt innan en rekryteringsprocess börjar. Nova kallar detta “talent pipelining”.

I år har Nova satsat på att skala upp och skapa sitt hittills största event; Nova Tech & Business Leaders Summit 2019, där 500 deltagare, varav 85% är yrkesverksamma personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, inbjuds att tillsammans med flera partnerföretag lyssna till intressanta och relevanta talare, diskutera och dela med sig av sina erfarenheter i round table-diskussioner, för att sedan avsluta med en afterwork i regi av Svenska tech-undret Spotify

En av talarna som kommer delta är Stefan Engdahl, Executive Director of Market and Planning Trafikverket. Stefan kommer att på stora scenen lyfta frågor kring “transforming public infrastructure”; Stefan menar att:

 – “Trafikverket har en central roll i utvecklingen av ett tillgängligt och hållbart transportsystem. Tillgänglighet är ett funktionellt behov både för människor och näringsliv. Hur kan vårt ledarskap utnyttja elektrifiering, digitalisering och automatisering? Är det möjligt att skapa ett mer transporteffektivt samhälle utan att försämra tillgängligheten samtidigt bidraget till att statsfinanserna bibehålls?”

Andra ämnen som kommer att grundligen utforskas är Intrepreneurship och Digital Transformation. Varje ämne som lyfts debatteras sedan i round table-diskussioner där Nova-medlemmar tillsammans med företagsrepresentanterna delar sina erfarenheter kring ämnet. Simon Aspler, Projektledare för Nova Summit 2019 säger:

Detta är ett interaktivt sätt för alla deltagare på eventet att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper samtidigt som de lär sig något nytt”

 

 

 Nova Tech & Business Leader Summit 2019 är ett av många event som ger dig som Shortcut-läsare möjlighet att hålla koll på intressanta event, nätverka och lära dig något nytt. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att positionera dig och ditt företag.

Missa inte chansen att träffa framtidens Tech & Business ledare samlade på ett och samma ställe. Vill du veta mer om Nova och om Nova Summit läs mer HÄR

 


Disclaimer Shortcut och Nova ingår i samma koncern