Är du laddad för lönesamtal?
2 Mar 2015 kl: 00:00

Är du laddad för lönesamtal?

Förbered dig väl inför lönesamtalet – eller riskera missnöje efteråt. En undersökning från Unionen visar att hälften av de som kände sig väl förberedda inför sitt lönesamtal blev nöjda resultatet. Bland de som erkände att de var dåligt förberedda var motsvarande siffra bara 20 procent.

Undersökningen visar att bara en av tre tjänstemän lägger mer än 30 minuter på att förbereda sig inför sitt lönesamtal. De vanligaste tillvägagångssätten var då att kolla lönestatistik och ta en snabb funderare kring året som gått. Tre av tio känner inte att deras arbetsinsats har täckning i lönekuvertet.

– Det ska vara tydligt för alla medarbetare vilka som är kriterierna för att höja lönen. En utvecklingsplan som tydliggör förväntningar vad gäller mål, måluppfyllnad och utveckling ökar möjligheten till ett bra lönesamtal där både medarbetare och chef går nöjda därifrån, säger Anna-Karin Mattsson, lönerådgivare på Unionen, i ett pressmeddelande.

Unionens 8 tips för ett bättre lönesamtal:

1. Finns det löneavtal på din arbetsplats?
Om företaget omfattas av kollektivavtal finns troligtvis ett löneavtal som ger dig och andra medlemmar i facket rätt till löneökningar oavsett om företaget går dåligt eller bra.

2. Ta reda på vilka lönekriterier som gäller.
Det är bra att ta en diskussion med din chef om hur lönerkriterierna ska tolkas.

3. Skaffa dig en tydlig bild av vad du presterat under året.
Ta fram konkreta exempel på hur dina arbetsuppgifter förändrats till att bli svårare, hur du fått utökade arbetsuppgifter och/eller ansvar samt på vilket sätt du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.

4. Följ upp tidigare utvecklingssamtal.
Följ upp det du och din chef kommit överens om gällande arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat.

5. Var påläst om hur det går för företaget.
Kunskap om företaget och dess ekonomi ger dig möjlighet att syna chefens argument. Rätt använt uppfattas det ofta positivt.

6. För att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra är lönestatistik ett viktigt verktyg.
unionen.se kan du hitta marknadslöner för olika befattningar. Jämför med vänner med liknande titlar, även om innehållet i tjänsten kan variera.

7. Visa upp dina resultat på ett annat sätt om du inte tycker att chefens bild av dig är rättvis.
Det är inte bara vid lönesamtalet du ska övertyga din chef om att du gör ett bra jobb och förtjänar lönehöjning, det arbetet pågår hela året.

8. Jämför dig inte med andra.
Det är sällan framgångsrikt att klaga på att en kollega har en högre lön. Det kan finnas en mängd skäl till det. Du framstår mer som avundsjuk än professionell och saklig.