10 Jun 2014 kl: 00:00

Anna vill se andra utvecklas på Volvo IT

Anna Ek är uppvuxen i Göteborg och efter avslutade studier var Volvo IT det självklara valet, ett välkänt företag med spännande tjänster och stora utvecklingsmöjligheter för den som vill.

Hur kom du hit?
– Efter studierna, som påbörjades först vid 25 års ålder, ville jag hit, till ett globalt företag som kunde erbjuda mig valmöjligheter. Mitt första jobb var som utvecklare men ganska snabbt fick jag projektledaruppdrag, leveransansvar och blev förvaltningsledare. Efter min andra barnledighet sökte jag nya utmaningar och fick min nuvarande tjänst.

Vad innebär ditt arbete?

– Jag är linjechef för en grupp om 14 personer och vi har förvaltnings- och utvecklingsansvar för applikationer inom logistik. Vi förvaltar till exempel system som lite förenklat stöttar verksamhetens planering och transportering av fordon från fabrik till försäljningsställen världen över, vilket är ganska avancerat. Som chef har jag ansvar för personal, leverans och att implementera Volvos strategier.

Hur är du som chef?
– Min drivkraft är att se andra utvecklas. Därför försöker jag alltid lyssna och coacha medarbetarna utifrån deras önskemål och behov. Jag involverar personalen i våra mål och vägen dit. Även den dagliga tillgängligheten tycker jag är viktig, att de kan nå mig även om jag inte är på kontoret.

Märker ni att Volvo IT är globalt?
– Ja, vi arbetar dagligen med kollegor och användare runt om i världen. Kommunikationen sker på engelska, vi ser inte alltid den vi pratar med och vi kommer ofta från olika kulturer så tydlighet är viktigt här. Vi tränas varje dag i att lyssna på andras behov och idéer och har mycket att lära av varandra vilket är inspirerande och utvecklande.

Hur tar du tillvara medarbetarnas idéer?
– Varje månad har jag enskilda avstämningar med alla i min grupp och då kommer det ofta upp idéer som för oss och verksamheten framåt. Ibland är det stora frågor, ibland rör det någon detalj. Det är viktigt att kontinuerligt få ta del av medarbetarnas tankar. Deras kunskap är vår styrka.