10 Jun 2014 kl: 00:00

Anna utvecklar personal och Sverige hos Lernia

Anna Pedersen utstrålar trygghet i rollen som chef. En av anledningarna är att Lernia har tydliga strukturer som stärker henne i hennes ledarskap. I snart ett år har Anna varit verksamhetschef på Lernias division för arbetsmarknads­tjänster i Östergötland. Hennes­ roll sträcker sig över sex orters verksamheter, att balansera mellan att vara på plats och leda på distans är en utvecklande utmaning.

Hur har du kommit dit du är i dag?

– Jag har jobbat inom utbildningsbranschen en längre tid och har bland annat haft skolchefs- och rektorsuppdrag. Jag sökte mig till Lernia för att det är en stor aktör med gott rykte och vi hjälper människor till egenförsörjning. Jag började på Lernia i december 2012 som utbildningschef och gick sedan över till min nuvarande roll. Jag har jobbat efter mottot att våga hoppa på utmaningarna när de dyker upp och tror att det är väldigt viktigt att just våga.

Vad innebär din roll?
– Jag utgår från Linköping och mitt ledarskap är till stor del baserat på att hitta bra interna kanaler för kommunikation tillsammans med att vara ute och besöka de kontoren jag ansvarar för. Min division arbetar med arbetsmarknadsutbildningar och jag har ett övergripande ekonomi- och personalansvar samt mycket kontakt med kunden. Jag är också ute och besöker våra utbildningar för att säkerställa att de håller den kvalitet vi utlovar, det pedagogiska uppdraget är det viktigaste vi har.

Hur är du som chef?
– Jag brukar få höra att jag är närvarande, engagerad, lyssnar och att jag är lösningsfokuserad. Jag tycker att det är viktigt att inte detaljstyra utan ge var och en utrymme inom sitt ansvarsområde. Jag vill ge personalen de verktyg de behöver för att göra ett bra jobb.

Hur stöttar din arbetsgivare dig i ditt chefskap?
– Det absolut bästa och roligaste med mitt jobb är att jag har möjlighet att göra skillnad i människors liv och det är en stor drivkraft och motivation i mitt uppdrag. På Lernia finns tydlighet, individuellt­ anpassade intern­utbildningar, gemensamma aktiviteter, ledarskapsnätverk och en väl fungerande HR-avdelning. Det finns stöd på alla nivåer och jag för en kontinuerlig dialog med min chef om vad jag behöver för att utvecklas och stärkas i rollen som chef.