Anna Svahn: Så nätverkar du på bästa sätt
1 Feb 2019 kl: 00:00

Anna Svahn: Så nätverkar du på bästa sätt

Bryt mönster!
Om du alltid gör samma saker och träffar samma människor så kommer du att befinna dig på samma plats som nu om några år också. Var spontan, ta en lunch med en bekant och fråga vad de jobbar med just nu, läs en bok om ett annat ämne än du vanligtvis skulle valt men framförallt – lyft blicken och titta framåt.

Mindset: allt är bra!
Anta att alla idéer som presenteras för dig är bra. Eller åtminstone intressanta. Att avgöra om något är bra eller dåligt är subjektivt och att avfärda något för att du inte förstår det kommer du att förlora på i längden. Dessutom ger ett sådant mindset dig möjligheten att lära dig något från någon annan, vilket är själva poängen med livet i sig.

Ge så mycket du kan.
Moderna studier (som jag lyfter i min kommande bok Nätverka) visar att ju mer vi ger, desto mer framgångsrika kan vi bli på sikt. Var spindeln i nätet, koppla ihop andra personer med varandra som du tror har ett bra utbyte, påminn gamla mentorer eller vänner om att du är tacksam över allt de hjälpt dig med. Var alltid ödmjuk inför att alla har en historia som du inte känner till – som du kan lära dig mycket av.