10 Jun 2014 kl: 00:00

Alltid nya utmaningar på LKAB

Anne-Laure Simonutti är forskningsingenjör i Malmberget och Anders Lundgren är vd för LKAB:s inköpskontor i Shanghai. Som före detta trainee respektive projektledare har båda dragit nytta av utvecklingsmöjligheterna inom LKAB.

Hur har vägen sett ut till era nuvarande arbeten?
Anne-Laure: – Jag började som trainee 2011 tillsammans med sju andra nyutexaminerade. Genom traineeprogrammet får man under ett år möjlighet att jobba inom olika avdelningar av LKAB, från gruva och pelletsverk till kvalitetsservice och sovring, vilket gör att man får ta del av hela processen. Jag tillbringade också en månad som laborant i England vilket var jättekul och lärorikt. Efter traineeprogrammet fick jag mitt nuvarande jobb.

Anders: – Jag gjorde mitt exjobb på LKAB och fick sedan en projektanställning där jag arbetade med att utveckla ett användarvänligt IT-stöd. Jag fortsatte att arbeta med kvalitetsutveckling och blev ansvarig för kvalitetsavdelningen 1999. Det i kombination med att jag senare fick ansvar för LKAB:s tunga investeringar och att jag visar engagemang och tar ansvar för mina arbetsuppgifter tror jag bidrog till att jag fick mitt nuvarande jobb.

Berätta om era roller!
Anne-Laure: – Just nu arbetar jag med två av LKAB:s stora projekt: LKAB 37, som har som mål att utöka LKAB:s järnmalmsproduktion till 37 miljoner ton år 2015, och LKAB 370 som är ett kostnadseffektiviseringsprogram kopplat till ökningen. Projekten innebär att vi öppnar två nya gruvor och nyöppnar en gruva. För mig innebär det mycket labbarbete, utvärdering och rapporter.

Anders: – Jag fick möjligheten att etablera en helt ny verksamhet och som vd för LKAB:s dotterbolag i Kina sköter jag nu kontakten med våra kinesiska leverantörer av förnödenheter och gruvutrustning. Det handlar om att kvalitetssäkra upphandlingar vi gör i regionen, vilket innebär att jag reser runt i Kina och träffar, utvärderar och godkänner nya leverantörer. I rollen som vd representerar jag också LKAB i olika sammanhang.

Hur ser karriärmöjligheterna ut hos LKAB?
Anders: – Eftersom vi verkar inom så många olika områden finns det chans att utvecklas på många olika sätt. Om man är nyfiken, vågar och framför allt själv tar initiativ  finns nya utmaningar alltid runt hörnet, vilket jag tycker att min egen karriärutveckling visar. Vi blir mer och mer internationella vilket också gör att det finns chans att arbeta eller praktisera i våra verksamheter utomlands.

Anne-Laure: – Det finns också möjlighet att utvecklas i den roll man har. Om jag vill gå en kurs inom ett område jag är intresserad av så är min chef alltid uppmuntrande till det.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Anne-Laure: – Det är otroligt intressanta arbetsuppgifter och en fin arbetsmiljö med trevliga kollegor. Att vi jobbar under tidspress, med tanke på att gruvorna ska öppna inom två år, är en utmaning som stimulerar.

Anders: – För mig är det givetvis just nu att få komma ut i världen och få nya perspektiv. Det innebär en superchans att utvecklas både i jobbet och som individ. Att ingå i ett starkt team gör att det blir extra roligt att jobba här och enklare att hantera utmaningarna det innebär att verka i ett annat land.