”Alltid lika spännande att se hur jobbet blir i verkligheten”
3 Maj 2017 kl: 00:00

”Alltid lika spännande att se hur jobbet blir i verkligheten”

Efter jobbet som energikonsult åt ett företag kände Malin Sundberg att hon ville jobba på ett energibolag. I dag jobbar hon på Vattenfall, en av de största inom hennes fokusområde vindkraft.

Beskriv en dag på jobbet!

– I mitt team är målet framförallt att förbättra driften av våra vindkraftsparker. Därför reser jag mycket för att besöka parkerna. På så sätt får jag se mycket av Sverige. Jag har även gått en höghöjdsutbildning som gör att jag får vara uppe och arbeta i våra turbiner. Det blir också möten på plats ute i parkerna med våra tekniker eller kontorsmöten med leverantörer.

Vad är roligast?

– När ett projekt tar sig från skrivbordet till genomförandefasen. Det är alltid lika spännande att se hur det blev i verkligheten, och om det blev som man tänkt sig. Nästa vecka ska vi till exempel göra en testinstallation av ett automatiskt smörjsystem på två turbiner. Jag har stora förhoppningar och tror det kommer bli väldigt bra för både ur maskin och serviceperspektiv.

Vad är Vattenfall riktigt bra på?

– I min grupp är vi väldigt bra på att samarbeta, eftersom det är bra arbetsklimat och vi har en öppen och ärlig dialog. Jag är relativt ny på Vattenfall och det är väldigt givande att kunna diskutera med någon som jobbat mycket längre, delvis för att få input och delvis för att kunna utveckla nya bra idéer tillsammans.

Vad gör er till en spännande arbetsgivare?

– Vattenfall är ett stort internationellt företag som är verksamt inom otroligt många områden. Det gör att du kan utvecklas väldigt mycket, antingen inom din organisation eller genom att byta till en annan. Jag känner dagligen av att vi är ett internationellt företag då jag arbetar med team i andra länder som har samma turbiner som vi. Vi har ett tätt samarbete och utbyter mycket kunskap med varandra.