”Alla vill ha en quick fix för att bli en bra ledare”
3 Dec 2014 kl: 00:00

”Alla vill ha en quick fix för att bli en bra ledare”

För 15–20 år sedan kunde en hel verksamhet bestå av detaljerade planer, arbetsbeskrivningar och långsiktiga strategier. Globalisering, teknikskiften och avregleringar har skapat en komplex värld där förändringstakten hela tiden ökar, vilket förutsätter ledare som kan leda med bra frågor snarare än bra svar.

– I dag måste alla leda i högre grad och det går inte att planera på samma sätt som tidigare. Den största utmaningen är att utmana de gamla sanningarna som lever kvar inom våra bolag, menar Per.

”Organisationer använder sig ofta av strukturer som passade bra för tio år sedan”

Nyckeln till att lyckas i en snabbföränderlig och komplex omvärld ligger i att kunna lyssna in vad som händer just nu och omsätta det man hör i sin organisations vardag.

– En bra ledare leder och föregår med gott exempel. Det betyder inte att man måste kunna allt, men man måste visa att man står för sina och företagets värderingar, som förhoppningsvis överensstämmer. Det är viktigt att kunna leda på många olika sätt och i många olika situationer. En bra ledare kan lyssna in sina medarbetare och sin omvärld, och se vad som händer runt teamet, avdelningen och organisationen. Att lyssna är det viktigaste en ledare kan göra.

De flesta organisationer har vad som krävs, det är Per helt övertygad om.

– 90 procent av alla svenska organisationer och företag har den kompetens, kreativitet och innovationskraft som krävs för att lyckas i den snabbföränderliga och komplexa omvärld vi lever i. Problemet är oftast att organisationer använder sig av strukturer som passade bra för tio år sedan, men som i dag hindrar organisationen att ta vara på sin kapacitet.

Ledarskap är en komplex fråga precis som frågor kring hur vi skapar en innovativ organisation, en jämställd organisation eller mångfald.

– Alla vill ha snabba tips och en quick fix på hur man blir en bra ledare. Men det tråkiga med ledarskap är att det inte finns någon quick fix. De flesta organisationer vill ta in en konsult som snabbt kan fixa till problemen så att organisationen snabbt kan återgå till att göra det den alltid gjort. Men dessa komplexa frågor kräver att man går till botten med viktiga frågor så som vilka värderingar våra högsta chefer lever efter och hur vi kan få dem att leva efter värderingar som möjliggör mångfald, innovation, jämställdhet och ett ledarskap som passar för den komplexa värld vi lever i.

Pers tre ledarskapstips:

1. Försök inte ge enkla svar på komplexa frågor

Det är livsfarligt att försöka ge tydliga svar när det inte finns några. Många tror att en ledare måste kunna ge rätt svar på alla frågor. Men i den värld vi lever i i dag har de flesta viktiga frågor inte några enkla lösningar, och om man sätter de kraven på sig själv så blir arbetsbelastningen och stressen för stor. En bra ledare leder med bra frågor, inte enkla svar.

2. Var nyfiken – undersök hela tiden

Utveckla ditt lyssnande och hur du tar in information från omvärlden. Var nyfiken och undersök även det som vid första anblick inte attraherar dig. Att nyfiket utforska sådant som är nytt är nyckeln till att lyckas i en värld som präglas av snabb förändring.

3. Bli inte för imponerad

Många kastar sig ut i arbetslivet och försöker bli som de chefer och ledare som lyckats på den arbetsplats de kommer till. Hitta istället din egen stil och ditt eget förhållningssätt till viktiga frågor. Glöm inte att de personer som leder din organisation i dag ofta har utvecklat sin syn på ledarskap för 10–20 år sedan. Givetvis har du mycket att lära av dem, men deras ledarstil kommer antagligen inte vara den ledarstil som gör att du lyckas i morgon, eller om 20 år.