AI-robot håller anställningsintervjuer på TNG
25 Dec 2019 kl: 00:00

AI-robot håller anställningsintervjuer på TNG

– Det är en social robot vilket betyder att den använder ansiktsuttryck precis som vi människor. Nästan alla säger att de snabbt kommer över att de blir intervjuade av en robot, säger Anna Rydbacken, Chief Product Officer och Regionchef Väst på TNG.

Du har sökt det där drömjobbet och det är dags för din första intervju. Du kliver nervöst in i rummet och där möts du av en torso som vänligt hälsar på dig. Torson är roboten Tengai – en intervjurobot skapad för att användas vid rekrytering. 

Varför använder ni en robot vid rekrytering?

– På TNG har vi en vision om att skapa en mer rättvis arbetsmarknad genom att rekrytera mer objektivt och kompetensbaserat. Genom åren har vi gjort en mängd olika saker för att lyckas med detta. Vi testar till exempel kandidaterna i ett tidigt skede med hjälp av ett testpaket. På så vis har kandidaten möjlighet att visa mer av sig själv redan från början. Vi ser inte heller namnet på kandidaterna i första steget, säger Anna och fortsätter:

– Att använda roboten Tengai är alltså en del av det här med fördomsfri rekrytering. 

På vilket sätt gör Tengai intervjun mer fördomsfri?

– Vi människor är av naturen skapta för att snabbt bilda oss en uppfattning av en person. Vi påverkas av en massa saker och bedömer människor även om vi försöker att inte göra det. Och så är det även i intervjusituationer, säger Anna och fortsätter:

– Roboten däremot kan inte bedöma dig utifrån hur du ser ut eller hur ditt handslag var. Den lyssnar bara på vad du säger, och den får med allt. En rekryterare som ska hinna skriva ner allt under en intervju kan lätt missa saker, men det gör inte Tengai. Dessutom kan en människa ju ha en dålig dag, vara trött eller stressad – och det kan påverka intervjun. Men med roboten som intervjuar får alla kandidater exakt samma förutsättningar och samma upplevelse. 

Är roboten med under hela rekryteringsprocessen?

– Nej, roboten genomför en del av den personliga intervjun med kompetensbaserade frågor. Att arbeta kompetensbaserat är en vanlig intervjumetodik som går ut på att få fram en kandidats personliga egenskaper. Den är alltså bara med vid första steget, det som ska vara standardiserat. Det är upp till våra kunder att bestämma om de vill använda sig av Tengai eller inte i sin rekryteringsprocess. 

Och vad har ni fått för reaktioner?

– Vi har fått väldigt positiv respons! Efter en intervju med Tengai får våra kandidater besvara en enkät och över 70 procent tycker det är en positiv upplevelse och kan tänka sig göra det igen. Och 55 procent säger att de kunde ge ett mer ärligt svar. Det tror jag kan bero på att man inte på samma sätt känner att man blir bedömd.

Hur tror du framtiden för rekrytering med robot ser ut?

– Jag hoppas att vi kommer fortsätta hitta bra verktyg som kan komplettera oss människor. Verktyg som underlättar för oss så att vi kan fokusera på de delarna i rekrytering som vi är bäst på. Och att vi hittar fler verktyg som gör de standardiserade stegen i en rekryteringsprocess mer fördomsfria och rättvisa.