Affärsjuridik som gör skillnad: Hamilton säkrade MTG spelbolagsaffär
4 Maj 2017 kl: 00:00

Affärsjuridik som gör skillnad: Hamilton säkrade MTG spelbolagsaffär

Sponsrat innehåll samarbete med Hamilton

För Pontus Bergsten, partner på Hamilton, samt de biträdande juristerna Joachim Funariu och Karolina Jönsson var MTGx förvärv av det tyska spelbolaget InnoGames, en av världens ledande utvecklare av onlinespel, en intensiv resa. En redan god etablerad relation till klienten bidrog till deras passion för affären. Det skapade också en känsla av delaktighet i MTGs resa från traditionell medieleverantör till en digital underhållningskoncern för framtidens publik. Teamet inledde arbetet i juni 2016 och sex månader senare, i månadsskiftet november/december, var affären i hamn.

Hur ser arbetsflödet ut i ett så stort internationellt förvärv?

Pontus:

– Efter att vi kontaktats av MTGx höll vi ett första briefingmöte där vi klargjorde var vårt fokus ska ligga – vad driver värdet i målbolaget? I det här fallet var nyckelpersoner och immateriella rättigheter särskilt viktiga. Vi gick igenom den preliminära tidsplanen och våra större arbetsströmmar, upprättande av avtalsdokumentation, tillståndsfrågor, due diligence-undersökning av målbolaget och dess dotterbolag, analys av risker, vilka uppgifter de olika medlemmarna i teamet skulle ansvara för samt vilka andra rådgivare vi behövde kontakta. I detta fall inkluderade det flera internationella aktörer.

nyhamilton4

Pontus Bergsten, partner på Hamilton.

Joachim:

– För mig handlade det i inledningsskedet om att gå igenom de legala dokument som utgör själva grunden för affären. Pontus kom med input om MTGx behov och önskemål och jag tog fram det underlag som vi behövde. Som projektledare ansvarade jag även för att kommunicera med och leda medarbetare så att alla steg i affären gick i lås. Gentemot MTGx ansvarade jag både för MTGx lokala tyska ombud samt för Karolina och andra medarbetare i vårt svenska team.

Karolina:

– För mig som junior medarbetare var det här en av mina första riktigt stora transaktioner. Medan Pontus och Joachim ansvarade för att styra processen i sin helhet var det jag som fick ansvara för kompletterande arbete som behövdes för att genomföra transaktionen. I inledningsskedet med MTGx skulle till exempel ett holdingbolag etableras för att underlätta aktieöverlåtelsen och det blev en arbetsström som jag fick ansvara för. Jag ansvarade även för att bistå Joachim och Pontus med framtagande av dokumentation exempelvis fullmakter och bolagsformalia samt diverse andra arbetsströmmar under transaktionsprocessen.

Hur såg slutfasen av affären ut?

Karolina:

– I slutfasen av ett förvärv blir processen ofta intensiv. Medan Pontus och Joachim förhandlade tillsammans med MTGx, upprättade motparten olika dokument och en stor mängd bilagor till överlåtelseavtalet som sedan skickades till mig för en slutlig kontroll. Ofta kan nya stora frågor dyka upp i slutskedet av en transaktion när allt ställs på sin spets, som leder till en omförhandling av affären kort före signing. Så var det i den här transaktionen och då gäller det för mig att vara effektiv och kunna ta snabba beslut utan att tumma på noggrannheten.

nyhamilton3

Karolina Jönsson, biträdande jurist på Hamilton.

Pontus:

– Just i förvärvet av InnoGames var det en utdragen slutförhandling under de tre sista dygnen nere i Frankfurt. Vi inledde slutförhandlingen klockan sex den sista kvällen och var klara först vid sju på morgonen därpå. Så det krävdes att hela vårt team arbetade tillsammans, dels på plats i Frankfurt, dels från Stockholm där resten av teamet jobbade vidare. När allt material var godkänt och avtalen underskrivna skickade MTG ut en pressrelease för att informera marknaden i god tid före börsen öppnade. Det var väldigt tillfredställande att läsa ”vår” pressrelease på vägen till hotellet i Frankfurt och sen få sova gott ett par timmar innan hemresan.

Joachim:

– Efter en sista granskning av avtalsdokumentationen kunde vi förbereda ett beslutsunderlag för styrelsen och en företrädare för MTGx kunde skriva under med stöd av en fullmakt. Allt skulle vara klart innan börsen öppnade den dagen. På väg till flyget hem från Tyskland kunde vi läsa i Dagens industri att MTG-aktien redan hade stigit i värde. Det var en härlig känsla att få stänga en lyckad affär tillsammans med vår klient. Kort därefter stängde vi affären och firade med en middag tillsammans med alla inblandade.

Vilka erfarenheter och upplevelser tar ni med er från det här?

Karolina:

– Jag tycker att förhandlingarna var det mest spännande i den här transaktionen med många legala frågor och korta, snabba kommunikationsvägar. Jag tycker om när det händer mycket och det var full aktivitet hela tiden. Dessutom behövde vi utnyttja våra kunskaper om den bransch och verksamhet som MTGx verkar i och bedriver. Det kändes tryggt att vårt team hade stor erfarenhet av liknande transaktioner och kände klienten väl. Intressanta juridiska frågeställningar väcktes inom flera olika rättsområden, vilket krävde att våra kollegor från andra specialistområden på firman hjälpte oss med sin kompetens. Jag lärde mig otroligt mycket om hur det är att arbeta i gränsöverskridande transaktioner och det är en erfarenhet som jag kommer att ha användning av under hela mitt yrkesliv.

Joachim:

– För mig var den största utmaningen att ansvara för och koordinera många arbetsströmmar samtidigt, inklusive vår due diligence, alltså analys och hantering av bolagets legala risker. Till största delen bestod det av att leda såväl experter på Hamilton som klientens tyska jurister samt att driva på i alla arbetsströmmar för att kunna hålla tidsplanen. Tysk rätt liknar svensk rätt en del men skiljer sig åt på vissa centrala punkter. Även om vi hade biträde av tyska jurister krävdes det att även jag skaffade mig en viss förståelse för den rättsordningen, framförallt för att underlätta kontakt och förhandling med motparten. Det är något jag lärde mig mycket av.

nyhamilton2

Joachim Funariu, biträdande jurist på Hamilton.

Pontus:

– För mig var den största utmaningen att, tillsammans med Joachim och Karolina, säkerställa att vi kunde hålla tidsplanen och att alla risker i affären hanterades på ett tillfredsställande sätt i enlighet med klientens önskemål. I en större gränsöverskridande transaktion som denna är det väldigt många parametrar att hålla reda på. Samtidigt vill man inte ha för stora team eftersom det tenderar att driva upp kostnader och därför utgjorde vi tre ett grundteam. Sedan tog vi hjälp av bland annat våra egna duktiga specialister på Hamilton och den lokala byrån i Tyskland. Eftersom vi vill lära upp våra yngre medarbetare från grunden är det också bra med små klientbaserade team som det här så att alla kommer nära transaktionen.

Vilka personliga kvaliteter bör man ha för det här jobbet?

Joachim:

– Noggrannhet. Detta förvärv var en stor transaktion med omfattande legal dokumentation. Det är viktigt att se till så att alla små detaljer hanteras – ingenting får falla mellan stolarna eller bli fel. Ofta så är det snabba ryck i slutet av transaktionen så stresstålighet är något som kommer väl till pass, även om vi jobbar tillsammans i team där man lär känna varandra väl och alla alltid hjälps åt. 

”Här på Corporate kan adrenalinnivån bli väldigt hög.”

Karolina:

– Jag håller med Joachim. Här på Corporate kan adrenalinnivån bli väldigt hög men det är också väldigt roligt och utmanande och man arbetar alltid tillsammans mot ett gemensamt mål. Det är en grundförutsättning att du som affärsjurist brinner för och är duktig på rättsområdet, men det är även viktigt att du kan analysera klientens behov och att du alltid är tillgänglig. Av en skicklig affärsjurist krävs också att man kan förmedla sin kunskap på ett bra sätt så att klienten förstår de juridiska frågeställningarna, samt vara lyhörd och flexibel avseende klientens önskemål.

 

Hamilton
För Pontus Bergsten, partner på Hamilton, samt de biträdande juristerna Joachim Funariu och Karolina Jönsson var MTGx förvärv av det tyska spelbolaget InnoGames, en av världens ledande utvecklare av onlinespel, en intensiv resa.

Vad är det bästa med att jobba på Hamilton?

Karolina:

– Kollegorna är det absolut bästa med jobbet. När jag pluggade var en vanlig uppfattning bland studenter att det skulle vara tufft och kantigt att arbeta på en stor och framgångsrik affärsjuridisk firma, att det skulle krävas mycket skinn på näsan för att komma framåt – så är det inte här på Hamilton. Visst krävs det att du är villig att visa vad du går för, är skarp och inläst på ditt område. Det krävs också en stor portion nyfikenhet och en vilja att hela tiden bli ännu bättre på det du gör. Men alla här är så generösa med sin kompetens, det är stimulerande och får mig att utvecklas varje dag. Jag upplever att stämningen på Hamilton tillåter att du tidigt får ta mycket ansvar, du ges tillit och förtroende och därmed får du möjligheten att utvecklas i den riktning som är bäst för individen.

Joachim:

– Precis som Karolina säger är det kollegorna och den oerhörda kompetensen som ryms under Hamiltons tak som är det bästa med jobbet. Här får man vara en del av ett större team med mycket eget ansvar. Så fort man ser att en junior kollega behärskar sina uppgifter så ser man till att de successivt får mer och mer ansvar. Så var det för mig när jag började på firman och nu hjälper jag nya kollegor att göra samma resa. Man växer oerhört mycket här på Hamilton.

Pontus:

– Ja, vi är kanske mer utmanande med våra ”juniora” medarbetare än vissa andra firmor. På Hamilton får du tidigt eget ansvar och det leder till självständiga jurister som adderar mycket värde i förhållande till din erfarenhet i yrket. Samtidigt finns tryggheten att alltid ha någon mer erfaren medarbetare att fråga. Vid mindre transaktioner får relativt juniora jurister oftast sköta mycket själva. Vid stora transaktioner, som förvärvet av InnoGames, är det viktigt att vi som är mer seniora är direkt inblandade då det kräver mer erfarenhet. Även seniora jurister, inklusive partners, måste vara fullständigt insatta i de olika delarna av transaktionen så att inget kan gå fel.

Vad gör affärsjuridik – och Corporate i synnerhet – så intressant?

Karolina:

– Det unika med Corporate är att målet är att både köpare och säljare ska bli nöjda med avtalet och processen, till skillnad från om du jobbar med vissa andra rättsområden då det i större utsträckning handlar om att vinna över motparten. Det blir en annan dynamik som handlar om samarbete och där man arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.

”Det är en spännande miljö där det händer saker hela tiden.”

Joachim:

– Tittar man på det rent juridiska är det roliga med Corporate att det är väldigt flexibelt och det finns gott om utrymme att vara kreativ och växa. När jag började på Hamilton hade jag ett brinnande intresse för aktiemarknaden vilket gjorde att jag tog mig an även mindre uppgifter, som att ta fram enklare dokumentation eller avtal, med stor entusiasm. Det uppmärksammades av seniora kollegor som gav mig mer och mer ansvar och möjligheten att hela tiden utvecklas tills jag fick kliva in i rollen som projektledare. Jag trivs, det är en spännande miljö där det händer saker hela tiden.

Pontus:

– Jag tycker att det Karolina och Joachim säger fångar det bra. Affärsjuridik i allmänhet och Corporate i synnerhet är oerhört stimulerande. Man får indirekt arbeta med nästan alla andra rättsområden som kommer i spel vid en större transaktion, och på Hamilton finns det extremt duktiga specialister inom alla relevanta rättsområden. Jag älskar att överträffa högt ställda förväntningar och ro i land en komplicerad affär i nära samarbete med klienten.

Sponsrat innehåll samarbete med Hamilton