9 storföretag: Så tycker vi om kärlek på jobbet
12 Feb 2018 kl: 00:00

9 storföretag: Så tycker vi om kärlek på jobbet

Electrolux: ”Undviker direktrapportering mellan närstående”

”Det är inte förbjudet att inleda en kärleksrelation på vår arbetsplats. Däremot är vår policy att direktrapportering mellan två närstående medarbetare som exempelvis är tillsammans, sambos eller gifta bör undvikas för att inte riskera en intressekonflikt. Vi har exempel på flera medarbetare på Electrolux som har hittat kärleken på jobbet.”

Arba Kokalari, pressansvarig

 

Ica-gruppen: ”Inte ovanligt att makar driver butik ihop”

”Vi har ingen formell policy när det gäller kärleksrelationer. Däremot är praxis att man inte ska ha någon form av beroendeställning till varandra. Det handlar om att hitta så bra lösningar som möjligt för alla anställda. Kärlek kan ju generellt bidra till positiv energi även i arbetslivet – och i den mån det påverkar negativt så är min erfarenhet att det brukar lösa sig i dialog med de berörda.

Det finns också goda exempel från Ica-butiker där det faktiskt inte är helt ovanligt att makar driver företaget ihop som kompanjoner, och som tycker att de på det sättet lyckas få bättre balans i livet.”

Ann Hennicks, HR-chef

 

”Kärlek kan bidra till positiv energi även i arbetslivet.”

 

 

SCA: ”Har många fall där hela familjer arbetar här”

”Vi har en policy som säger att närstående inte får vara i en chef-medarbetar-relation – det gäller kärleksrelationer men också barn och föräldrar. Vi är ett stort företag och det är inte ovanligt att relationer uppstår på jobbet. Generellt är det bara något positivt men om relationen är ett chef-medarbetar-förhållande behöver vi göra någonting åt det. I de flesta fall sker det i samförstånd – åtminstone på de orter där vi har flera verksamheter. Vi har många fall där hela familjer eller flera generationer arbetar på SCA.”

Björn Lyngfelt, informationschef

 

 

Skanska: ”Vill inte ha kärleksrelation mellan chef och medarbetare”

”Vi har ingen specifik policy som rör just kärleksrelationer, men vi har riktlinjer för förhållningssätt när det gäller affärsrelationer med närstående och intressekonflikter. Vi vill inte att det finns en kärleksrelation mellan en chef och medarbetare eftersom vi tror att det påverkar förtroende och ansvar. Om det uppstår en sådan situation kopplas chefens chef och HR in.

Det finns många par på Skanska som har träffats på jobbet och vi tycker att det fungerar bra. I en stor organisation uppstår situationen då och då och vi hanterar den löpande.”

Anna Wenner, HR-direktör

 

Läs mer: Kärlek på jobbet – för- och nackdelar

 

SKF: ”Får inte finnas beroendeställning mellan närstående”

”Vi har ingen policy när det gäller kärleksrelationer men vi har en regel att det inte får finnas en beroendeställning mellan personer i en kärleks- eller familjerelation. Vi har många gifta par och sambos på företaget.”

Daniel Werme, kommunikationsdirektör

 

”Inte okej att vara chef och sätta lön för någon man har en relation med.”

 

Stora Enso: ”Finns risk för intressekonflikter”

”Vi har ingen särskild policy för kärleksrelationer specifikt, däremot hur vi kan undvika olika situationer som kan ge upphov till jäv eller andra intressekonflikter. Eftersom det finns risk för intressekonflikter är det inte okej att vara chef och exempelvis sätta lön för någon man har en kärleksrelation med. Det går emot vår ’uppförandekod’.

Det är inte ovanligt att arbetskollegor då och då blir kära i varandra och vi försöker ha ett öppet arbetsklimat där man kan diskutera hur man bäst hanterar varje individuell situation.”

Carl Norell, presskontakt

 

Swedbank: ”Har tydliga riktlinjer för hur det ska hanteras”

”Vi har ingen skriven policy när det gäller kärleksrelationer på vår arbetsplats men vi har tydliga riktlinjer för hur det ska hanteras när kärlek uppstår. Kollegor som har en nära relation, det kan också vara släktskap, ska inte arbeta på samma avdelning eller bankkontor. Om det uppstår kärlek mellan chef och medarbetare agerar vi snabbt och hittar en lösning för den ena parten.

På en så stor arbetsplats som Swedbank är det inte ovanligt att kärlek uppstår. Oftast löser sig detta av sig själv, det vill säga många gånger hinner personerna själva lösa det innan vi på HR ens blir inblandade.”

Carina Strand, HR-direktör

 

Läs mer: Kan jag bli uppsagd om jag har ett förhållande med en kollega?

 

Vattenfall: ”Bra att inte arbeta alltför nära varandra”

”Vi har ingen policy när det gäller kärleksrelationer men i de fall där kärlek uppstår på jobbet kan det vara bra att inte arbeta alltför nära varandra. Om en chef har en relation med en direkt underställd så brukar vi exempelvis försöka hitta en lösning så att man kan arbeta inom olika områden. När människor spenderar mer än halva sin vakna tid på jobbet är chansen stor att det är där de träffar sin partner. På Vattenfall jobbar cirka 20 000 personer, så det händer även hos oss.”

Daniel Nilsson, rekryteringsansvarig i Sverige

 

Volvo Cars: ”Har sett flera par bildas under mina 22 år här”

”Volvo Cars har ingen regelrätt policy kring kärlek på jobbet men HR försäkrar sig om att det inte föreligger någon form av jävighet om en kärleksrelation uppstår, det vill säga om paret består av en chef och en medarbetare inom samma arbetsgrupp. Att kärlek uppstår på en arbetsplats är inget ovanligt fenomen generellt sett och personligen har jag sett flera par bildas under mina 22 år på Volvo Cars Sverige”.

Annika Bjerstaf, presschef

 

Det här frågade vi arbetsgivarna:

  • Har ni någon policy för kärleksrelationer på er arbetsplats?
  • Finns det några särskilda regler gällande kärleksrelationer mellan chef och medarbetare?
  • Vad har ni för erfarenheter av kärlek på jobbet hos er?