9 anledningar till att välja British Junior
11 Dec 2017 kl: 00:00

9 anledningar till att välja British Junior

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med British Schools.

1. Förbättra engelskan

På British Junior tas engelskan på allvar. I dagens globaliserade värld är det viktigt att tidigt förbereda sig för en internationell miljö och barnen på British Junior får tidigt vänja sig genom att engelskan får fler timmar i timplanen och andra moment i vardagen som utförs på engelska.

2. Framtidssäkra din utbildning

Skolans motto – ”Learning is serious fun” – fångar stämningen bland elever och lärare. Utbildningen är högsta prioritet och vägen dit ska vara rolig.

3. Upplev en lärande miljö

Helhetsperspektivet är det centrala och skiljer British Junior från andra skolor. Kunskap förmedlas inte bara i klassrummen utan hela miljön är uppbyggd för att stimulera till kritiskt tänkande och ett utforskande sinne.

4. Sammanhållningen

Det blir en särskild gemenskap som uppstår på skolan när alla har sökt sig till en miljö där man delar intresset för kunskaper, engelska och den internationella miljön. Vänskapsband som knyts för livet bland skolkamraterna är en fördel under studietiden.

5. Nära till vuxna förebilder

På British Junior är det viktigt att lärarna syns och är involverade i verksamheten hela tiden, inte bara på lektionerna. Dessutom uppmuntras föräldrar till att besöka skolan åtminstone en dag per termin.

6. Upplev det bästa av den svenska skolan och den brittiska traditionen

British Junior kombinerar de allra bästa delarna av den svenska skolan med en brittisk tradition. Ordning och reda, respekt för varandra och lustfyllt lärande genomsyrar miljön.

7. IT-stöd i framkant

Skolan satsar på bra it-stöd för att eleverna ska vara rustade för det digitala samhället och även ha möjlighet att dra nytta av de pedagogiska verktyg som finns tillgängliga i dag.

8. Dra nytta av en etablerad skolverksamhet

British Junior är en stabil verksamhet med ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Skolan jobbar seriöst och långsiktigt med de strukturer och processer som ligger till grund för verksamheten. Det blir en trygghet för alla de elever som väljer skolan.

9. En schysst miljö

Ledorden ”kind regards” är mer än bara ord. De symboliserar den attityd man förväntas ha gentemot alla andra på skolan, oavsett om de är lärare eller elever. Varje elev uppmuntras till självständighet och till att vara en bra medmänniska.

 

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med British Schools.