8 saker från din barndom som påverkar din karriär
27 Jun 2016 kl: 00:00

8 saker från din barndom som påverkar din karriär

1. Om dina föräldrar skiljer sig får du en sämre relation med dem som vuxen

 

Att föräldrar skiljer sig förändrar givetvis livet för barnen, vare sig man vill det eller inte. Men att relationen till föräldrarna blir sämre på äldre dagar som följd av det kanske inte tidigare varit så uppenbart.

2. Om du är flicka och din mamma arbetar ökar din chans att bli chef och tjäna pengar

 

Lyckligtvis har vi kommit långt i vårt land när det kommer till jämställdhet, men det är fortfarande en lång väg kvar. Enligt en studie ökar sannolikheten för flickor att bli chefer och att tjäna mer pengar på äldre dagar om de själva har en mamma som arbetar utanför hemmet. Har du dock en mamma som enbart är hemma och tar hand om familjen ökar risken för att du kommer göra detsamma. (På samma tema: Om din mamma tar examen ökar chansen för att du ska göra detsamma.)

3. Om du är pojke och din mamma jobbar kommer du bli en mer engagerad pappa

 

Samma Harvard-undersökning kommer också fram till att söner till arbetande mammor tenderar att engagera sig mer i hushållsarbetet och barnuppfostran – de spenderade sju och en halv timma mer i veckan än de män som haft hemmafruar till mammor.

4. Om du blir sexuellt utnyttjad som barn ökar risken för fetma på äldre dagar

 

En dyster siffra såklart. En undersökning visar att sexuellt utnyttjade barn löpte en 27 procent större risk för att bli kraftigt överviktiga på äldre dagar, än andra barn.

5. Ju högre hushållsinkomst – desto bättre SAT-poäng

 

I USA finns det en direkt korrelation mellan barnens SAT-poäng (USA:s motsvarighet till högskoleprovet) och hushållets inkomst.

6. Om din familj är fattig får du sämre minne

 

Barn som växer upp i lägre socialekonomiska klasser får ett sämre arbetsminne – det vill säga förmågan att hålla reda på olika saker samtidigt – på äldre dagar.

7. Chansen för att du ska ta examen ökar om dina föräldrar förväntar sig det.

 

I en undersökning från UCLA i USA, visade det sig att föräldrars förväntningar på sina barn hade extremt stor påverkan på barnens testresultat. Av alla de som misslyckades med ett standardiserat prov, hade 57 procent föräldrar som förväntade sig att barnen skulle läsa på ett universitet. Av de som lyckades hade 97 procent föräldrar som förväntade sig att de skulle läsa på ett universitet senare i livet.

8. Om dina föräldrar inte låter dig fatta beslut blir du mer beroende som vuxen

 

Om du hade en micromanageade förälder som aldrig lät dig bestämma kläder, vänner eller mat själv, kommer du sannolikt bli en person som inte vill, eller vågar, fatta egna beslut som vuxen. Och kommer ty dig till människor med starka viljor som fattar beslut åt dig.

Källa: Business Insider