7 tecken på att du är intelligent (fast du inte tror det själv)
16 Aug 2016 kl: 00:00

7 tecken på att du är intelligent (fast du inte tror det själv)

1. Du tog musiklektioner som ung

En undersökning från 2011 visar att 4-6-åringar som började ta musiklektioner fick en höjd verbal förmåga efter bara en månad.

En annan undersökning visar att av den grupp av 6-åringar som tog piano- och sånglektioner fick en IQ boost, jämfört med de 6-åringar som studerade teater eller ingenting alls.

2. Du är äldst i syskonskaran

En norsk undersökning, där mönstrande män som föddes mellan 1967 och 1976, visar att det finns en korrelation mellan din IQ-poäng och var i syskonskaran du befinner dig. Det äldsta barnet hade i genomsnitt 103 i IQ, det andra barnet 100 och det tredje 99. Det är alltså inte arv som förklarar diskrepansen, utan miljön som barnen växer upp i.

(OBS: Det här betyder inte alls att alla äldstasyskon är smartare än sina yngstasyskon.)

3. Du är smal

En studie som undersökte 11-åringars verbala och icke-verbala förmågor kom fram till att de med sämst poäng löpte större risk att vara överviktiga när de fyllt 40 år. Slutsatsen i studien är att smartare barn går vidare till att utbilda sig och skaffa sig mer högavlönade arbeten – vilket i slutändan gör att de har bättre förutsättningar för att ta hand om sin egen hälsa.

4. Du har en katt

2014 intervjuades 600 collegestudenter. De som identifierade sig själv som hundpersoner var mer utåtriktade än kattpersonerna. Men kattpersonerna fick högre poäng på testen som mätte den kognitiva förmågan.

 5. Du är lång

I en Princeton-undersökning från 2008 visade det sig att långa personer fick högre IQ-poäng som barn och gick vidare till att tjäna mer pengar som vuxen. Redan vid tre års ålder – innan utbildningen ens var en faktor – hade längre barn högre poäng än kortare.

6. Du är rolig

En studie lät 400 psykologstudenter ta intelligenstester som mätte förmågorna att resonera abstrakt och uttrycka sig verbalt. Sedan fick psykologstudenterna i uppdrag att hitta på bildtexter till seriestrippar från tidningen New Yorker. Oberoende bedömare kom fram till att de smartare studenterna var roligare.

7. Du sexdebuterade sent

Det är högre sannolikhet att gymnasieelever med högre IQ är oskulder jämfört med de med lågt IQ. Exakt vad det beror på är svårt att svara, men några potentiella förklaringar är att smartare personer har en lägre sexdrift och är mer riskmedvetna.

Källa: IFLSCIENCE.