7 nya lagar 2017 att hålla koll på
2 Jan 2017 kl: 00:00

7 nya lagar 2017 att hålla koll på

Dyrare jobbresor

via GIPHY

Beloppsgränsen vid avdrag för resor till och från arbetet höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor 2017.

Lägre statlig skatt

via GIPHY

Gränsen för när man betalar statlig inkomstskatt höjs med 8900 kronor respektive 12 700 kronor per år.

Exempel:

  • Den som ska betala 20 procent i statlig skatt måste tjäna minst 36 575 kronor i månaden.
  • Den som ska betala 25 procent i statlig inkomstskatt måste tjäna minst 53 208 kronor i månaden, före Skatteverkets avdrag.

Lättare att komma in på komvux

Yes! Tidigare fanns det ett krav på en examen från ett yrkesprogram på gymnasial nivå – men nu slopas det. Dessutom införs en utökad rätt att gå komvux på gymnasienivå för att nå inträdeskrav inom yrkeshögskolan.

Krav på hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy

via GIPHY

Hållbarhet- och mångfaldsfrågor är så 2017! Nu införs nämligen ett krav på stora företag och vissa koncerner om att upprätthålla en hållbarhetsrapport. Den ska innehålla upplysningar om hur företaget arbetar med bland annat miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Stora noterade bolag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om sin mångfaldspolicy gällande exempelvis ålder, kön och utbildning. Rapporteringskraven bygger på EU-direktiv.

Stöd för hyres- och studentbostäder

Fler studentbostäder och hyresrätter på gång tack vare investeringsstödet. Det får ges till:

  • Bostadsbyggen i områden med en ökad befolkning och bostadsbrist.
  • Områden för bostäder till studerande.
  • Vissa kommuner som saknar befolkningstillväxt, men som behöver lösa brist på bostäder.

Den som får investeringsstöd måste följa flera villkor under 15 år gällande bland annat förmedling av bostäderna, hyresnivåer och rimliga inkomstkrav på hyresgästerna. Det finns även krav på att bostäderna ska ha en låg energianvändning.

Gratis tandvård och p-piller för unga

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs – från 19 till 21 år. För den som är under 21 blir även preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, som exempelvis p-piller, gratis.

2017 införs utökade och tydligare krav på arbetsgivare och skolor att arbeta aktivt mot olika typer av diskriminering. Bland annat genom att undersöka risker, analysera orsaker och vidta förebyggande och främjande åtgärder. Arbetet ska dokumenteras varje år.

Dessutom ska arbetsgivare genomföra en kartläggning av kvinnors och mäns löner årligen istället för vart tredje år.

Källa: Regeringen