7 åtgärder för att uppdatera er kommunikation med talangmarknaden i samband med Coronakrisen
2 Apr 2020 kl: 00:00

7 åtgärder för att uppdatera er kommunikation med talangmarknaden i samband med Coronakrisen

Lori Sylvia, specialist på rekryteringsmarknadsföring och grundare av Rally Recruitment Marketing ger följande råd till HR-ansvariga.

Visa att ni bryr er om konsekvenserna av krisen

Det första och viktigaste är att visa att ni förstår och agerar utifrån de nya förutsättningarna. I såväl den interna som den externa kommunikationen är det viktigt att visa att det inte är ”business as usual”. Visa att ni förstår innebörden av den pågående krisen och hur den påverkar anställda och jobbsökare. Ge exempel på hur ni just nu stöttar era medarbetare och hur er vardag ser ut med alltifrån distansmöten till minskad arbetstid och hur ni eventuellt bidrar till att hantera krisen praktiskt på samhällsnivå.

Var tydlig med vad kandidater kan förvänta sig av er

Var tydlig med vilken hållning ni har i talangarbetet och vilka delar i era processer som eventuellt har förändrats som en följd av Corona-pandemin. Har ni pausat er rekrytering? Är det vissa kategorier ni söker just nu? Har sätttet ni intervjuer på förändrats? Tar era processer längre tid än vanligt? Hur behandlar ni redan pågående anställningsprocesser?

Ta fram en Q&A-sida med svar på de vanligaste frågorna

Ni får troligtvis frågor från kandidater som undrar vad som sker med deras ansökan, och lär få fler frågor framöver från personer som kommer att söka jobb hos er framöver. Då många av frågorna kan vara liknande är det en god idé att ta fram en uppdaterad Q&A-sida där ni svarar på de vanligaste frågorna. Gör den tillgänglig där ni tycker att den passar, på er karriärsida och relevanta sociala medier och uppdatera den vartefter.

Se över era budskap

Ni har förmodligen jobbat under lång tid med att utfroma ert employer brand och mejslat fram era budskap och kulturella framtoning. Även fast allt detta i grund och botten fortfarande gäller är det viktigt att gå igenom hur era budskap fungerar idag. Se över er hemsida, sociala medier, eventuella pågående annonser med nya ögon för att se vad ni förmedlar. Givet det som sker i omvärlden är det naturligtvis viktigare att lyfta fram hur ni tar hand om era medarbetare än vilka spännande karriärmöjligheter och roliga aktiviteter ni erbjuder era anställda. Det handlar inte om att ändra er identitet, och det är viktigt att det ni förmedlar är autentiskt.

Utse en person som ser över allt ni kommunicerar

Att se över era budskap och ton i kommunikationen är en uppgift som kräver erfarenhet och stor mognad. För att få både rätt ton/budskap och enhetlighet i kommunikationen kan det vara en poäng att låta en eller ett fåtal personer få agera filter för HR’s kommunikation så länge krisen pågår. Denna/dessa personer behöver också ha stor förståelse för organiationens övergripande kommunikation och koordinera sitt arbete med marknadssidan och den centrala kommunikationsenheten. 

Uppdatera er kommunikationsplan/innehåll

På samma sätt som ni ser över era budskap, bör ni se över alla pågående och planerade kommunikationsaktiviteter. Varje annons, video, blogginlägg, svarsbrev till arbetssökande, inlägg på sociala medier osv behöver utvärderas utifrån den nuvarande situationen.  

Dela med er av det positiva som sker

Samtidigt som denna period innebär oro, stress och kanske jobbiga besked, så finns det säkerligen mycket som sker i organisationen och era team som förmedlar hopp. Samla på er dessa berättelser och dela dem, kanske även med omvärlden och era kandidater där ute. Dessa berättelser kommer att bidra till en känsla av mening och hopp, men också fungera som goda exempel att återberätta när vi väl är igenom denna kris.