Yrkena med högst sjukfrånvaro
3 Jun 2014 kl: 00:00

Yrkena med högst sjukfrånvaro

Barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och vårdare tillhör yrkeskategorin med flest sjukdagar. Det visar Försäkringskassans uppdaterade statistik over utvecklingen av sjukfrånvaron i olika yrken för män och kvinnor perioden 2010-2013.

 

Vård- och omsorg är en stor yrkeskategori med cirka 85 procent kvinnor, där rörelserelaterade och psykiska sjukdomar är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Även inom andra kvinnodominerade yrken såsom städare och yrken utan krav på gymnasieutbildning är sjukfallen höga, 146 sjukdagar per tusen anställda.


Inom mansdominerade branscher som byggnads- och fordonsbranschen är sjukdom i rörelseorgan och arbetsskador vanligast. Inom byggnads är sjukfrånvaron 107 jämfört med fordonsförarnas 116 sjukfall per tusen anställda. Statistiken visar att det genomsnittliga antalet sjukdagar har ökat med 6 procent för kvinnor 3,8 procent för män sedan 2010.