20 Jan 2010 kl: 00:00

Webbstrategi – vad jag vill få ut på min webbplats och hur

Webbstrategi förenklar arbetet

Webbstrategi anses vara överdrivet seriöst men faktum är att både stora och små företag bör ha en webbstrategi. Med en webbstrategi vet man alltid vad man ska arbeta mot för att nå sina mål på Internet. Skapa en webbstrategi till ditt företag om du vill…

… få webbnärvaro i företagsledningen

… veta vad företaget ska åstadkomma på webben

… göra rätt från första gången

… kunna mäta faktiska resultat på webbplatsen

Innehållet av en webbstrategi

En webbstrategi kan se ut på många olika sätt beroende på företagets behov. Men alla webbstrategier brukar luta sig på samma grund.

Syfte

Vad ska webbstrategin leda till? Hur ska webbnärvaron ge en ökad affärsnytta och mer intäkter?

Mål

Vilka mål skall förverkligas med hjälp av webbstrategin? Sätt realistiska, mätbara och konkreta mål. Räkna även in tidsplan och budget.

Handlingsplan

Gör en handlingsplan för att nå målen och agera därefter.

Utvärdering

Motsvarar resultatet syftet och målen? Hur har våra intäkter ökat?

Utveckla webbstrategin från 3 perspektiv

Besökaren

Besökaren är din viktigaste tillgång på internet. De är ofta svåra att locka in och ännu svårare att hålla kvar. 20% av dina besökare surfar vidare om de inte hittar något intressant inom 4 sekunder. Därför är det viktigt att titta på din webbplats ur besökares perspektiv. Vad förväntar sig besökaren och hur tillfredsställer du dessa behov?

Företaget

Ofta matchar besökarens och företagets perspektiv. Men en viktig fråga för endast företaget är: Hur kan kommunikation genom internet föra företaget framåt och generera mer intäkter?

Tekniken

Glöm inte att hålla koll på vart gränsen för vad som är tekniskt möjligt går. Ibland går inte målen att uppfylla för tekniken inte utvecklas så mycket, ännu.

Nu är du redo för att skapa en enkel webbstrategi. Internet är en fantastisk marknadsföringskanal, oavsett vilken bransch du verkar inom. Genom att göra det mesta av din webbplats ger du ditt företag ett språng närmare kunderna.

Bloggtips:

Jeremiah Owyang