1 Mar 2008 kl: 00:00

Volontärarbete – guldstjärna i kanten på cv:t

Malin Tappert är informationsansvarig på Volontärbyrån som förmedlar kontakter mellan välgörenhetsorganisationer och människor som vill engagera sig ideellt. Hon tror att Volontärbyrån lyckats locka till sig yngre målgrupper genom att uppdraget får större betydelse än organisationen.

– Vi har förmedlat uppdrag åt 580 frivilligorganisationer och en stor del av charmen är att det blir som ett smörgåsbord av olika sorters uppdrag, säger Malin Tappert.

Uppdragen som Volontärbyrån förmedlar är allt från kvinnofrågor, stöd till brottsoffer eller hemlösa och natur- och kulturarbete.

En som har funnit fördelarna med att arbeta ideellt är Ebba Hyckenberg, webbredaktör för Studentkatalogen.se, som i flera år har volontärarbetat som art director för Uppsala internationella kortfilmfestival:

– Dels är det roligt att träffa trevliga människor med samma intressen och att se mycket på film. Men det var också en bra möjlighet för mig att utvecklas och bli bättre på det jag gör, säger Ebba Hyckenberg.

Att det är en bra merit att ha i cv:t när hon söker jobb i framtiden är också en fördel tycker Ebba Hyckenberg. I år vann hon dessutom Slitvargspriset för sin insats, ett stipendium som Filminstitutet delar ut.

Enligt en enkät som Volontärbyrån gjort bland runt 600 volontärarbetare uppger tre fjärdedelar att de känner sig behövda och 59 procent säger att de haft roligt. Nästan hälften uppger att det har visat sig vara en bra merit i arbetslivet eller andra sammanhang.

– Många värdesätter det ideella arbetet, även arbetsgivare. Det är också ett strålande sätt att få vänner och bygga kontaktnät, säger Göran Pettersson från Forum för frivilligt socialt arbete som är Volontärbyråns huvudman.

Göran Pettersson tror att volontärarbete kan komma att bli ännu viktigare i framtiden med fler äldre som behöver omsorg och en ansträngd samhällsekonomi. Men han poängterar att ideellt arbete historiskt sett alltid har varit viktigt för välfärden.

– Många folkrörelser har bidragit till formandet av välfärdsstaten. Till exempel var det Röda korset som startade barnavården som sedan blev BVC och IOGt-NTO som öppnade biblioteken som sedan togs över av det kommunala, berättar Göran Pettersson.