Vill du bli framtidens ledare? Läs det här!
30 Okt 2015 kl: 00:00

Vill du bli framtidens ledare? Läs det här!

Bra och stöttande ledare är en av de viktigaste frågorna för Sveriges studenter och Young Professionals när de väljer arbetsgivare, enligt de senaste undersökningarna från Universum.

Samtidigt är det få av dagens unga talanger som själva vill bli ledare. Bara varannan av 18–30-åringarna i Norden tycker att det är viktigt att vara chef någon gång under karriären, visar Universums globala undersökning Millenials. Det är betydligt färre än unga i andra delar av världen, där omkring 70 procent vill bli chefer.

”De senaste fem åren har ledarrollen blivit betydligt mer komplex – i dag handlar den mer om dialog och coachning än att peka med hela handen”

– I många delar av världen är arbetskulturen fortfarande mycket hierarkisk, och en chefsroll blir det naturliga karriärsteget att vilja ta eftersom hög lön och stort ansvar är det mest eftertraktade i karriären. I de nordiska länderna söker unga talanger däremot andra saker i karriären – de vill tjäna ett högre syfte med jobbet och eftersträvar balans mellan arbete och fritid – och därför tänker de förmodligen att chefsrollen inte passar dem, säger Sighsten Dahl, Employer Branding-expert på Universum.

Läs också: 12 saker som framgångsrika människor gör rätt.

Men de nordiska talangernas syn på ledarrollen är något förlegad. För i takt med att karriärmålen har förändrats, har även ledarskapet gjort det.

– De senaste fem åren har ledarrollen blivit betydligt mer komplex – i dag handlar den mer om dialog och coachning än att peka med hela handen. Utvecklingen går snabbt just nu och i framtiden kommer ledarskapet vara ännu mer komplext och framför allt mer målstyrt. Därför dyker det upp flera andra intressanta ledarroller utöver chefer med medarbetaransvar, till exempel ledare för projekt eller affärsområden. Det är roller med stort ansvar och inflytande som är väldigt tydligt målstyrda, och det tror jag passar generationen som kommer ut på arbetsmarknaden nu, säger Sighsten Dahl.

Det finns många fördelar för unga talanger som ställer in siktet på ett ledarjobb. Förutom de många olika ledarrollerna att välja bland finns det uppenbara förmåner som högre lön och större ansvar. Men du får även större inflytande och framför allt – en enorm personlig utveckling. Dagens komplexa ledarskap kräver nämligen kontinuerlig utbildning och träning.

Sara Landfors: Sommar-vd vill ta revansch på USA.

– En bra ledare är en ledare som får vägledning och verktyg för att leda sig själv och andra. Du måste kunna hantera ledarskapet och vara tydlig med vad som gäller i vissa situationer, och i andra situationer måste du vara mer coachande. Det kan vara en svår balansgång. Att träna sig på detta och allt annat som ett bra ledarskap kräver gör att ledarrollen är väldigt personlighetsutvecklande, säger Charlotte Hågård, karriär- och ledarskapscoach med egna företaget Newstart.

För en ung ledare är det extra viktigt att få hjälp och stöd från arbetsgivaren i sin nya roll, och känna att man har något att luta sig mot. Charlotte Hågård rekommenderar alla ledare att ha en mer erfaren ledare som mentor, antingen inom organisationen eller genom ett mentorprogram.

”Det finns studier som visar att folk ofta lämnar en chef, inte ett jobb. Det visar hur viktigt det är med bra ledare som kommunicerar på rätt sätt”

– Ett annat tips, som brukar vara särskilt bra till unga ledare, är att jobba med sin livs- och karriärplanering. För att ha framförhållning och förebygga stress brukar jag rekommendera att sätta av en halv- eller heldag per vecka där du jobbar hemifrån med att planera möten och förbereda dig inför dessa.

Vill du bli chef? Beskriv dig så här i cv:t.

För att bli en modern ledare för framtiden är det viktigt att förstå hela processen för en medarbetares resa i organisationen. Charlotte Hågård kallar detta ”Medarbetarens livscykel” och delar upp den i sju steg: Attrahera, Rekrytera, Introducera, Utveckla, Engagera, Behålla och slutligen Avveckla.

– De två första stegen handlar om talangjakt och resterande fem om talangvård. Som ledare måste du träna dig i de här stegen hela tiden, både i vardagen och genom utbildning. Det finns studier som visar att folk ofta lämnar en chef, inte ett jobb. Det visar hur viktigt det är med bra ledare som kommunicerar på rätt sätt, säger Charlotte Hågård och tillägger:

– Med det sagt – om du har funderat på varför du vill bli ledare och känner att det är rätt karriärväg så tycker jag att du ska testa. Glöm inte att det faktiskt går att ”trappa ned” och inte vara ledare längre om du känner att det inte passar dig. Men om du vill utvecklas, ha variation och se andra människor växa så är ledarrollen förmodligen det bästa jobbet du kan ha.

5 anledningar att bli ledare

1. Utvecklande. En bra ledare utbildar och tränar sig kontinuerligt på allt som krävs i rollen: Kommunikation, coachning, delegering, struktur, att hantera förändringar och så vidare. Att öva på detta gör att du själv utvecklas mycket som person.

2. Möjlighet att påverka. Att känna att man har inflytande över sitt jobb är viktigt för många talanger i dag. Som ledare får du mer insyn i organisationen och framtida förändringar. Därmed får du även större möjlighet att påverka utvecklingen.

3. Stor variation. Du har väldigt varierande arbetsuppgifter som ledare, eftersom du dels ansvarar uppåt till din chef eller ledningen, dels har ansvar för medarbetare och allt som rör dem. Kanske har du även ansvar för avdelningens produkter eller tjänster.

4. Se andra växa. Om du älskar att se andra människor utvecklas är ledarrollen perfekt. När du som ledare coachar och motiverar medarbetare på rätt sätt får du se dem växa – som personer, i sina roller och kanske till nya befogenheter.

5. Olika roller att välja bland. Du kan vara chef med medarbetaransvar, chef över chefer eller chef över en hel organisation. Du kan även vara projektledare, produktchef eller liknande och driva de frågor du är intresserad av utan officiellt medarbetaransvar.