26 Mar 2019 kl: 00:00

Vilken karriärtyp är du?

sc_kprof1

Idealist

Vägleds av sina etiska och moraliska principer. Attraheras av arbetsgivare vars arbete ligger i linje med de egna värderingarna och idealen.

sc_kprof2

Internationalist

Är öppensinnad och tycker om att vistas i internationella miljöer. Uppskattar att resa och träffa nya människor, resa och arbeta utomlands.

sc_kprof3

Harmoniser

Föredrar en stabil arbetsmiljö som kännetecknas av en respektfull och balanserad ledningsfilosofi.

sc_kprof4

Careerist

Har som största drivkraft att ständigt utvecklas. Föredrar en karriärväg med goda framtidsutsikter inom en prestigefylld och meritokratisk miljö.

sc_kprof5

Leader

Har en inspirerande attityd och söker efter ett jobb där hans eller hennes ledaregenskaper tas i anspråk och kan utvecklas. Ledaren är inte rädd för att fatta beslut och ta eget ansvar.

sc_kprof6

Hunter

Fokuserar på de monetära aspekterna av arbetslivet och söker sig till välbetalda och konkurrenskraftiga jobb.

sc_kprof7

Entrepreneur

Vill arbeta i en dynamisk miljö för att lösa föränderliga och utmanande problem.