16 Jul 2008 kl: 00:00

Vilken chef passar dig?

Det är viktigt att vi trivs med vår chef både om vi prestera och må bra på jobbet. Det gäller dock att välja ”rätt chef” för just dig. En sak krånglar dock till det hela. Vad din kollega tycker är en ”toppen chef” kan vara rena katastrofen för dig och vise versa. Smaken är här verkligen olika så det ställer också krav på att du själv vet vad som är den bästa chefen för dig. Bara du kan avgöra vilken chef som får dig att blomma.

Tecken på att chefen är rätt kan att vara att han medverkar till att du känner dig glad, effektiv, och stark i din yrkesroll.

Tecken på att det är fel är ex att du känner dig sänkt, börjar prestera sämre eller att du ofta har behov av att snacka skit om chefen.

Det är dock bra att någon gång ha fel chef eftersom det då kan bli ännu tydligare vilken chef som verkligen inte är bra för dig. Då blir du mer medveten om vad du istället hade behövt och så kan du lättare kommunicera detta i andra sammanhang. Antingen stannar du kvar och ”coachar” din chef bättre det vill säga uppmuntrar honom eller henne att göra eller vara mer av det som du gillar exempelvis om du ogillar att en alltför kontrollerande chef så berömmer du chefen extra mycket de gånger han eller hon inte har lika stor kontroll. ”Tack så mycket för att jag fick förtroendet att sköta detta så självständigt. Du förstår jag vill gärna ta större eget ansvar”. Detta är mer effektivt än att klaga och kritisera. Om detta inte fungerar eller du har givit upp hoppet om att ni ska kunna få ihop er personkemi så är det bättre att du säger till dig själv ”jag är värd bättre” och säger upp dig än att du är kvar och mår dåligt.

DEN AUKTORITÄRA CHEFEN.

Här är det tydligt vem som har sista ordet (det vill säga) chefen.

Passar dig som dig som:

– Gillar tydliga ramar

– Vill veta vad som förväntas av dig.

– Accepterar ”rangordning”

– Vill att någon bestämmer åt dig.

Passar inte för dig som:

– Vill vara med och bestämma kunna påverka.

– Ogillar när någon pekar med hela handen

– Är kreativ och har många egna idéer.

– Vill ta mycket eget ansvar och kunna pröva dig fram

DEN DEMOKRATISKA CHEFEN.

Här är det fokus på att alla får och ska vara med att tycka till och kunna påverka beslut etc

Passar dig som dig som:

– Älskar att känna dig som del av ett team

– Gillar att vara med att påverka och diskutera

– Kan sätta gränser.

– Kan föra din egen talan

– Ogillar att andra bestämmer utan att du får säga ditt

Passar inte för dig som:

– Hellre vill jobba för dig själv än i team.

– Hellre vill att någon annan ska ta beslut.

– Ogillar långa möten som inte alltid leder någonvart.

– Vägrar acceptera att vissa nivåer i företaget/organisationen anses ”finare” än andra

LÅT GÅ-CHEFEN.

Här är det inte helt tydligt vem som har makt eller bestämmer. Denna chefstil uppkommer ibland vid omorganiseringar eller om den ordinarie chefen av någon anledning fått sluta och den som blir chef kanske varken kan eller vill vara det.

Passar dig som dig som:

– Är självständig i ditt sätt att arbeta

– Inte behöver så mycket bekräftan och feedback utan jobbar på ändå

– Kan prestera och sätta upp mål för dig själv.

– Klarar av att inte alltid veta hur saker och ting ska bli.

Passar inte för dig som:

– Vill ha tydliga riktlinjer om vad som gäller .

– Vill ha uppmuntran stöd och coachning av din chef.

– Vill känna dig ”sedd” och få både positiv och negativ kritik

– Ogillar diffusa strategier.

DEN COACHANDE CHEFEN.

Den coachande chefen har ingen fast, statisk stil utan kan växla sitt förhållningssätt både efter varje medarbetares individuella behov samt även kontra teamet/avdelningen/företaget.

För dig som

– vill ta mycket eget ansvar för din egen insats

– vill utvecklas som människa på jobbet (gillar personlig utveckling)

– vill och har modet, samt kunskapen om att ge feedback till chefen/

– vill lära dig samspela med chefen så att ni båda två har möjlighet att växa och bli framgångsrika i era olika roller.

– kan acceptera att chefen har olika strategier/mål/kommunikationsstil för olika medarbetare

Passar inte för dig som:

– vill kunna skylla ifrån dig på chefen om det inte går bra på jobbet

– ogillar förändringar

– vill slippa ta eget ansvar för hur du mår och hur du har det

– ogillar att behöva ge feedback (både positiv och negativ) till chefen

– vill att chefen ska vara ”rättvis” och behandla alla precis lika i alla lägen oavsett vem det är och vad den har för egentliga behov

Läs mer: Självkänsla på jobbet av Nina Jansdotter, Prisma 2008

Gå en gratis e-kurs där du lär dig mer om hur du kan stärka dig själv och bli gladare på jobbet. www.livshandboken.se/SjalvkanslaPaJobbet