Viktigaste faktorn som får chefen att höja din lön
22 Jul 2009 kl: 00:00

Viktigaste faktorn som får chefen att höja din lön

Vad är den viktigaste faktorn som får er att höja en persons lön?

Mårten Lundberg, koncernansvarig för ”lön & belöning”, Swedbank.

Den individuella grund­lönen sätts utifrån fyra löne­kriterier som ska konkretiseras lokalt. Lönenivån ska vara konkurrenskraftig utifrån lokal marknad.

Gustav Brogren, rekryteringschef, Sony Ericsson

Vi har ett utvärderingssystem där varje anställd bedöms utifrån våra kärnkompetenser. Även chefer bedöms. Höga betyg ger högre löne­påslag. Även befordringar kan ge högre lön.

Niklas Royson, rekryteringsansvarig, Ikea

En bra prestation värderas högt. Exempel på kriterier är ansvar i arbetet, arbetsresultat, kompetens, servicekänsla och samarbete.

Johan Hansson, personal­chef, SIDA

Vi har en lång rad mål. Det viktigaste kriteriet är att man uppnår det man sagt att man ska uppnå. Och att man gör det i tid och med kvalitet.

 

Läs också:

Därför höjer chefen din lön!

Misstagen du inte ska göra i en löneförhandling

Löneförhandling – ta eget initativ eller inte?