”Vi vill skapa tillväxt på bästa möjliga sätt”
18 Dec 2015 kl: 00:00

”Vi vill skapa tillväxt på bästa möjliga sätt”

Vad jobbar du med på Arla?
– Ända sedan mejerimarknaden i Sverige avreglerades har Arla varit på en förändringsresa där vi har gått från att ha en 100-procentig marknadsandel i mer än halva Sverige till att vara en internationell och landstäckande aktör på en konkurrensutsatt marknad. Det är en stor omställning, men vi har gjort bra ifrån oss – i dag är vi inte bara Nordens största FMCG-bolag utan även det snabbast växande. Vi vill fortsätta utvecklas och det är här jag kommer in. I korthet kan man säga att jag ser till att företagets olika delar drar åt samma håll när vi utvecklas framöver.

Vad innebär det rent praktiskt?

– Mer konkret driver jag ett antal strategiska initiativ som skär över flera olika delar av vår verksamhet. Det kan handla om allt från etablering av nya affärer och tillväxtstrategier till utveckling av vår interna verksamhetsstyrning. Utöver det hanterar jag eventuella förvärv som bolaget gör som en del av vår strategiska plan. I min roll ingår jag också i Arlas svenska ledningsgrupp som har ett gemensamt ansvar för den svenska verksamheten.

Arla-Sebastian-Nirvin

Det låter som ett stort uppdrag att ta sig an.
– Ja, och jag har bara varit här i tre månader så det finns mycket kvar att lära sig. Vad jag uppskattat hittills är att jag fått ett tydligt mandat att sätta mig in i verksamheten och formulera mitt uppdrag. Under min första tid har jag bland annat jobbat på bondgårdar, plockat kundorder på kyllager, kört in pallar i butik, varit med säljare och byggt om i butiker, besökt ett flertal av våra mejerier samt mött våra förtroendevalda bönder. Jag har träffat säkert hundra personer inom företaget för att förstå deras roll och vardag. Det har bidragit till att jag kunnat bilda mig en egen uppfattning om vad som är viktigt att fokusera på.

Vad är ”the Arla-spirit”?
– För mig är det synonymt med en öppen och positiv kultur och ett ansvarstagande för våra produkter och vårt sätt att arbeta. Arla strävar efter good growth; vi vill skapa tillväxt, och det ska ske på ett bra sätt. Viktigt i detta arbete är Arlas kooperativa ägandeform – det vill säga att det är mjölkbönderna som själva äger företaget – samt att producera naturliga produkter med så få tillsatser som möjligt och att sätta hälsa i fokus i allt vi gör.

Du jobbade som managementkonsult tidigare – varför lockade Arla?
– Jag var ute efter tre saker i min fortsatta karriär: Ett, att få följa ett stort företag på en spännande resa; två, att få en roll där jag tydligt kunde påverka utvecklingen och dra nytta av mina erfarenheter från konsulttiden; och tre, att få vara del av en kultur som jag trivs i, med ledare och kollegor som jag gillar även privat. Arla hade alla tre.

Ser du en framtid på Arla?
– Absolut. Vi har otroligt mycket spännande arbete framför oss där mitt område är en viktig del av maskineriet och Arla verkar generellt vara en plats som man vill stanna länge på. Häromveckan träffade jag till exempel en pensionerad Arla-medarbetare som berättade hur hon hade uppfattat jobbet på sin tid, att man som medarbetare uppmanades att söka nya utmaningar och alltid fick möjligheten att testa på något nytt. Det är precis så jag uppfattar det nu också, att man med jämna mellanrum uppmuntras byta tjänst inom Arla – och det är nog en av de viktigaste sakerna du kan göra för att utveckla människor och ledare över tid.