”Vi vill leverera värde till samhället på så många sätt som möjligt”
24 Maj 2017 kl: 00:00

”Vi vill leverera värde till samhället på så många sätt som möjligt”

Evrys affärsidé är att hjälpa sina kunder med innovativa IT-lösningar som underlättar vardagen för deras slutkunder – det kan röra sig om allt från betal- och banktjänster till bokningssystem för tågbiljetter och e-recept för läkemedel. Men företagets uttalade syfte, att skapa ett värde för kunderna som tjänar hela samhället, sträcker sig långt bortom detta.

Förenklar vardagen för Sverige

Martina Smedman har varit på EVRY i ungefär ett år och lockades till företaget av flera anledningar.

– Bland annat älskar jag att jobba med förändringar, och då EVRY just nu genomgår en stor förändrings-resa så tyckte jag självklart att det var spännande. Men en minst lika viktig del var att jag sympatiserar med bolagets värderingar och syfte, att EVRY har en önskan om att bidra till samhället.

Sveriges invånare möter dagligen flera av bolagets innovationer och de flesta är så självklara att man sällan funderar över dem. Men hade de inte funnits där, eller om de skulle sluta fungera, skulle många samhälls-funktioner och bekvämligheter påverkas på ett sätt som hade resulterat i sänkt livskvalitet och en krångligare vardag för användarna – det vill säga landets befolkning.

Vill hjälpa människor att utvecklas

EVRYs strävan efter att ge tillbaka till samhället stannar dock inte vid de produkter och lösningar som de erbjuder.

– Vi är en del av samhället och som företag tycker jag att man ska ta sin del av ansvaret och hjälpa till på det sätt man kan. EVRY har jobbat länge med bland annat Mentor och Operation Smile, men eftersom vi är ett så stort bolag kan vi också hjälpa människor att utvecklas och komma ut i arbete. Jag har till exempel fått vara med och införa Jobbsprånget på EVRY i Sverige – där nyanlända får praktikplats och en möjlighet att få anställning. Det betyder självklart mycket för mig, men jag tror också det faktum att man är del av ett företag som tar ansvar i samhället bygger stolthet bland medarbetarna.